Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ

Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ

29 серпня відбулося спільне засідання Вченої ради та конференція трудового колективу Буковинського державного медичного університету.
Засідання відкрив професор Тарас Бойчук, ректор університету, який привітав присутніх з початком нового навчального року, Днем Незалежності, Днем прапора, а також вручив вітальні адреси ювілярам та дипломи.

Професор Тарас Бойчук, ректор БДМУ доповів про підсумки роботи університету у 2015 – 2016 навчальному році і завдання на 2016 – 2017 навчальний рік.

Голова профкому доцент Петро Ковальчук доповів про кількість присутніх делегатів конференції трудового колективу і надав слово для доповіді ректору університету. Тарас Миколайович доповів про підсумки роботи університету у 2015 – 2016 навчальному році і завдання на 2016 – 2017 навчальний рік. В обговоренні доповіді виступили: професор Оксана Андрієць, доцент Ігор Геруш, професор Олександр Іващук, професор Андріян Іфтодій, доцент Петро Ковальчук, доцент Ніна Зорій.

Про результати набору студентів на І курс і заходи щодо залучення на навчання вітчизняних та іноземних громадян і прийом студентів у 2017 році, а також заходи приймальної комісії по організації і проведенню якісного прийому студентів у 2017 році до ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» та його коледжів доповів відповідальний секретар приймальної комісії доцент Володимир Ходоровський.

Проректор з науково-педагогічної роботи доцент Ігор Геруш доповів про основні положення Концепції діяльності БДМУ. Також Ігор Васильович поінформував присутніх про готовність кафедр та служб університету до нового навчального року.

З метою оптимізації навчального процесу члени Вченої ради затвердили рішення про перейменування кафедри «Психології та соціології» на кафедру «Психології та філософії»; перейменування кафедри «Хірургії» на кафедру «Хірургії №1»; створення кафедри «Урології та нейрохірургії шляхом реорганізації кафедр «Хірургії та урології» і «Травматології, ортопедії та нейрохірургії» та зміну назви: кафедри «Хірургії та урології» на кафедру «Хірургії №2», кафедри «Травматології, ортопедії та нейрохірургії» на кафедру «Травматології та ортопедії».

Під час засідання розглянуто кандидатури студентів на призначення іменних стипендій у 2016 – 2017 навчальному році, також затверджено план заходів щодо належної підготовки студентів та лікарів-інтернів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» у 2016/2017 та наступних навчальних роках.

Голова ради молодих учених доцент Олена Тюлєнєва доповіла про науковий доробок стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених – за період одержання стипендії з квітня 2016 року до29 серпня 2016 року: доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб к.мед.н. Миколи Гараса та доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології імені С.М. Савенка Філіпець Олени.

За інформацією завідувача відділу докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури професора Романа Булика Вченою радою рекомендовано зарахувати до докторантури зі спеціальності «Внутрішні хвороби» доцента Ларису Волошину; щодо вступу до клінічної ординатури з фаху «Стоматологія» випускників інтернатури Олега Каравана і Марію Татулич (на умовах угоди). Також Роман Євгенович доповів про створення комісії щодо перевірки рукописів на наявність плагіату.

Звіт про виконання плану роботи вченої ради університету у 2015 – 2016 навчальному році та план роботи вченої ради на 2016 – 2017 навчальний рік надав учений секретар ради Іван Павлуник.

Члени Вченої ради підтримали кандидатуру чл.-кор. НАПН України, доктора медичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, Лауреата премії НАН України ім. О.О. Богомольця, Лауреата державної премії в галузі науки Василя Пішака до обрання у дійсні члени Національної академії педагогічних наук України за напрямком «Психологія, вікова фізіологія та дефектологія».

Проректор з наукової роботи професор Олександр Іващук надав інформацію щодо затвердження змісту журналів «Буковинський медичний вісник» (2016. – Т.20, № 3 (79), «Клінічна та експериментальна патологія» (2016. – Т. 15, № 3 (57), «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» (2016. – Т.15, № 3 (57), «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» (2016. – Т.5, № 3 (21), «Міжнародний ендокринологічний журнал» (2016. – №5), «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (2016. – № 3).

 

Галерея зображень: 
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ
Засідання Вченої ради та конференція трудового колективу БДМУ