У БДМУ відбулася 96-а підсумкова наукова конференція

У БДМУ відбулася 96-а підсумкова наукова конференція

16, 18, 23 лютого 2015 року проходила 96 – а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету.

Упродовж роботи 20 тематичних наукових секційних засідань у виступах доповідачів (402 доповіді) знайшли відображення результати 35 тем науково-дослідних робіт, що виконуються кафедрами університету. У матеріалах конференції опубліковано 440 тез співробітників університету та практичних лікарів.

23 лютого 2015 року на пленарному засіданні конференції з вітальним словом до науковців звернувся професор Тарас Бойчук, ректор БДМУ.

На засіданні з доповідями виступили: доцент кафедри внутрішньої медицини Ступницька Г.Я. «Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень із ожирінням та персоніфікована терапія» та доцент кафедри фармакології Філіпець Н.Д. «Експериментальне дослідження ренотропних властивостей активатора калієвих каналів «Флокалін» при гострому токсичному ураженні нирок».

Після доповідей головуючі секційних засідань підвели підсумки роботи секцій конференції: завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, професор Ілащук Т.О., в.о. завідувача кафедри анатомії людини імені М.Г.Туркевича, професор Кривецький В.В., завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, професор Пашковська Н.В. та завідувач кафедри мікробіології та вірусології, професор Дейнека С.Є.

Про здобутки науковців університету – підсумки роботи 96-ї наукової конференції професорсько-викладацького персоналу університету доповів проректор з наукової роботи, професор О.І.Іващук.

За підсумками роботи 96-ї підсумкової наукової конференції ректор університету, Т.М.Бойчук, вручив дипломи переможцям у номінаціях: «Досягнення у галузі фундаментальної медицини», «Досягнення у клінічній медицині» та «Перспективний науковий напрямок».

Аспірант кафедри медичної біології та генетики Власова К.В., наукова робота на тему: «Морфо-функціональний стан супраоптичних ядер гіпоталамуса за зміною фотоперіоду» у номінації «Досягнення у галузі фундаментальної медицини».

Авторський колектив науковців кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, кафедри внутрішньої медицини та відділу медико-екологічних проблем ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», Безрук В.В., Безрук Т.О., Бліндер О.В., наукова робота на тему: «Региональные особенности антибиотикорезистентности семейства Enterobacteriaceae spp. как возбудителя инфекций мочевыводящей системы» у номінації «Досягнення у клінічній медицині».

Професор Тодоріко Л.Д. - завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, наукова робота на тему: «Характер порушень органів системи травлення та тиреоїдна активність у хворих на хіміорезистентний туберкульоз» у номінації «Досягнення у клінічній медицині».

Авторський колектив науковців кафедри дерматовенерології Степан Н.А., Денисенко О.І., наукова робота на тему: «Показники цитокінового профілю у хворих на екзему з різним клінічним перебігом дерматозу» у номінації «Перспективний науковий напрямок».