Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених

Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених

 

17 березня пройшли секційні засідання міжнародного форуму, під час яких юні науковці презентували свої напрацювання.

 

Студентське самоврядування як один із регуляторів забезпечення якості освіти

Саме під такою назвою працювала І секція VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Роль і місце студентського самоврядування у підвищенні якості освіти».

 

З вітальним словом до учасників звернувся проректор з науково-педагогічної роботи – Ігор Геруш, учасник проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» Американських Рад з міжнародної освіти.

Цікаві та змістовні доповіді представили учасники конференції:

Ірина Щербата «Роль симуляційної медицини у формуванні оперативної м’язевої пам’яті» (Буковинський державний медичний університет).

Костянтин Агафонов «Роль студентського самоврядування у впровадженні студентоцентризму як спосіб підвищення якості вищої освіти» (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

Ліна Костенко «Консультативна підтримка здобувачів вищої освіти органами студентського самоврядування як один із чинників забезпечення якості освіти» (Українська медична стоматологічна академія).

Марина Пенюк «Проведення виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування БДМУ як процес формування демократичних цінностей» (Буковинський державний медичний університет).

Микола Андрич «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»: новий функціонал учнівської молоді» (Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки).

Надія Мельничук «Покращення рівня знань та якості освіти навчання у медичному закладі» (КЗ «Рівненська медична академія»).

Оксана Комар, Олег Русак «Діяльність студентського самоврядування в процесі створення умов для самореалізації особистості в умовах карантину» (Буковинський державний медичний університет).

Софія Чирашна «Аналіз генезису історичного розвитку студентського самоврядування в Україні» (Харківський національний медичний університет).

 

Світові практики регулювання питань якості освіти за участі студенстького самоврядування. Еколого-освітня та просвітницька діяльність студентського самоврядування

Цим темам були присвячені доповіді на секційних засіданнях №2 та №5. На даному секційному засіданні було представлено 9 доповідей.

Юні науковці обговорили медико – соціальні проблеми, важливість дотримання академічної доброчесності зважаючи на дистанційну форму навчання, тему волонтерства як потужний чинник просвітницької роботи студентів, роль художньої виставки медичної тематики, роль харчування на самовиховання студента, роль телемедицини в практиці лікаря та розглянули питання, щодо забезпечення якості освіти в європейському суспільстві.

Відрадно те, що під час засідання даної секції було покладено початок спільному волонтерському проєкту між університетами БДМУ та УМСА, який сприятиме праці, просвітницькій діяльності та основне – об’єднає однодумців в допомозі людям

Всі доповіді містили в собі конкретні результати наукових досліджень, роз’яснення проблем, які висвітлювалися в їх роботах. Це сприяло цікавій та жвавій дискусії.

 

Академічна доброчесність та якість освіти

Цій темі було присвячене засідання секції №3 нашої конференції. На даному секційному засіданні було представлено 8 доповідей.

Було представлено та розглянуто: медико – соціальні проблеми, правові аспекти лікаря – інтерна, важливість дотримання академічної доброчесності зважаючи на дистанційну форму навчання, роль академічної доброчесності в повсякденному житті, етичні права та обов’язки студента – медика, покращення здобуття якісного освітнього рівня, а також різновиди академічної недоброчесності та шляхи уникнення їх використання.

Доповіді були підготовані на належному рівні та викликали жваве обговорення серед учасників.

 

Роль студентського самоврядування у формуванні соціально-психологічного клімату закладу вищої освіти. Формування професійної мотивації студентів у академічному середовищі»

На сучасному етепі розвитку українського суспільства виникає необхідність трансформації системи соціалізації молоді, постає потреба активізації пошуку актуальних засобів соціалізації. Учасники конференції наголосили, що одним з них варто визнати і студентське самоврядування, яке потенційно здатне охопити практично всю студентську молодь і забезпечити її соціальне становлення та розвиток. Доповідачі розглядали студентське самоврядування як особливу форму ініціативної, самостійної, відповідальної громадської діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань життєдіяльності студентської молоді, розвиток соціальної активності, підтримку соціальних ініціатив.

Сьогоднішні наукові дослідження, секції №4 «Роль студентського самоврядування у формуванні соціально-психологічного клімату закладу вищої освіти. Формування професійної мотивації студентів у академічному середовищі», пов’язані з науковими здобутками представників студентського самоврядування закладів вищої освіти, які є лідерами досліджень з проблем толерантності, академічної доброчесності, особливостей дистанційного навчання в період пандемії, питання лідерства, формування соціально-психологічного клімату в закладах вищої освіти.

Важливі і складні питання в сфері самоврядування, і взагалі в освіті можна вирішити лише спільними зусиллями і в цьому беруть активну участь студенти.

Наукові дослідження студентів є соціально значущими. В своїх роботах молоді науковці узагальнюють кращий досвід, вирішують нові теоретичні і практичні завдання. Цінність досліджень в їх новизні.

Наукові роботи Юлії Бандровської, Дарини Шандрук, Владислава Титова, Аліни Головащенко, Каріни Кіріліч, Дар’ї Механошиної вже активно впроваджуються в онлайн проекти, програми, школи.

Науковці проявили старанність до своїх робіт. Видно кропітку працю та обізнаність в темах. Презентували грамотно, давали чіткі відповіді на питання. Приймали активну участь в обговоренні актуальних проблем сьогодення.

Учасники дійшли висновку, що переваги від функціонування ефективної системи студентського самоврядування виходять за межі системи освіти, сприяючи не тільки оптимізації навчального процесу у вищій школі, а й соціалізації молоді, виробленню у неї комунікативних, управлінських навичок, розвитку політичної культури молодого покоління. В цьому контексті студентське самоврядування можна розглядати як передумову для розвитку громадянського суспільства та парламентських демократичних традицій.

 

Світоглядно-аксіологічні чинники функціонування студентського самоврядування. Суспільно-гуманітарні науки як засіб формування високоосвіченої особистості

Такі теми обговорювали учасники конференції під час секційних засідань №6 та №7. Основна увага доповідачами сконцентрувалася на проблемах гуманітарного складника та ціннісних аспектів системи вищої освіти.

Серед аксіологічних кластерів, які визначають зміст навчально-виховного процесу, доповідачі вказували такі елементи як: успіх, творчість, мобільність. Окрему увагу учасники акцентували на історичних аспектах розвитку медичних знань. Свідченням прогресивності переконань студентства стали їхні доповіді про ефективність сучасних інформаційно-світоглядних методик (зокрема, доповідь про «сторітелінг»).

Очевидний висновок роботи секційних кластерів конференції – формування у здобувачів вищої освіти якісно нових аксіологічних пріоритетів, лейтмотивом яких постає ефективність та відкритість.


 

Галерея зображень: 
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених