2-й день роботи Міжнародного конгресу студентів та молодих науковців

2-й день роботи Міжнародного конгресу студентів та молодих науковців

6 квітня 2017 року у БДМУ продовжує роботу ІV Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини» (Bukovinian International Medical Congress – BIMCO 2017).

Сьогодні учасники Конгресу мали можливість взяти участь в 25 клінічних майстер-класах і тренінгах українською та англійською мовами для набуття й удосконалення професійних навичок.

Майстер-клас з хірургії.

Учасники напрацьовували техніку зав’язування хірургічних вузлів ручними, аподактильними та лапароскопічними методами; використання сучасних зшиваючих апаратів; електрокоагуляції та біологічного зварювання на біологічному матеріалі. На тренажері з використанням біологічних матеріалів і симуляторів опановували лапароскопічні маніпуляції, були присутні на операції, де викладачі наочно пояснювали етапи оперативного втручання. Також мали можливість прослухати міні-лекцію «Покази до використання різного шовного матеріалу у сучасній хірургії».

Майстер-клас з отоскопії та визначення стану слухової функції.

Студенти прослухали міні-лекцію «Фізіологія слуху. Методи визначення слухової функції. Отоскопія» та стали учасниками практичного тренінгу інструментального обстеження пацієнта з отологічною патологією (отоскопія, отомікроскопія, камертональне дослідження слуху, тональна порогова аудіометрія, тимпанометрія). Мали можливість оцінити стан слухової функції у пацієнта із нейро-сенсорною приглухуватістю та підібрати слуховий апарат.

Майстер-клас з трансфузіології.

Учасники майстер-класу визначали групи крові, робили загальний аналіз крові, вирішували ситуаційні задачі з гематології та заслухали міні-лекцію «Вибрані питання клінічної трансфузіології».

Майстер-клас з пульмонології.

Майбутні медики прослухали міні-лекцію «Сучасні погляди на ведення хворого з бронхообструктивним синдромом», а також зробили спірографію та пікфлоуметрію й вирішували ситуаційні задачі з пульмонології.

Майстер-клас з гастроентерології.

Слухачі відвідали міні-лекцію «Оцінка морфо-функціонального стану печінки у диференційній діагностики гепатитів» та розібрали клінічні ситуаційні задачі з гематології з оцінкою біохімічних та імуноферментних, цитоморфологічних аналізів гепатологічних хворих.

Майстер-клас з гематології.

Учасники майстер класу проводили аналіз змін загального аналізу крові, вирішували ситуаційні задачі з гематології та прослухали міні-лекцію «Анемічний синдром в клініці внутрішніх захворювань».

Майстер-клас з фармакотерапії.

Майбутні лікарі прослухали міні-лекцію «Раціональна антибіотикотерапія при захворюваннях органів дихання» та розбирали клінічні ситуаційні задачі.

Майстер-клас з питань планування сім'ї.

Учасники переглянули відео «Введення ВМК», «Лапароскопічна стерилізація», після чого відбувся тренінг-консультування з питань планування сім'ї у форматі «пацієнт-лікар» та практичний тренінг на фантомах по введенню та вилученню ВМК

Майстер-клас «Сучасні методи оперативного лікування ускладнених форм синдрому діабетичної стопи».

Учасникам майстер-класу було продемонстровано операцію наживо по реконструктивно-пластичному оперативному лікуванню діабетичної стопи та прочитано міні-лекцію «Синдром діабетичної стопи».

Майстер-клас «Застосування VAC-терапії у лікуванні гнійних ран».

Майбутні медики ознайомилися з технікою накладання VAC-дренуючих повязок та VAC-асоційованої пов’язки при лікуванні гнійно-некротичних ран (наживо), а також прослухали міні-лекцію «Застосування негативного тиску в лікуванні гнійних ран».

Майстер-клас «Аутодермопластика при закритті великих ранових поверхонь»

Студенти відвідали операцію з аутодермопластики розщепленими шкірними лоскутами та мали можливість наочно побачити перев’язку в ранньому післяопераційному періоді, а також прослухати міні-лекцію «Дермопластика: види, техніка виконання».

Майстер-клас «Ендоскопічне лікування захворювань жовчовивідних шляхів».

Учасники майстер-класу відвідали операції з літоекстракції, ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії, ендоскопічної папілосфінктеротомії, ендобіліарного стентування та прослухали міні-лекцію «Ендоскопічне лікування захворювань жовчовивідних шляхів».

Майстер-клас з дитячої ендокринології.

Учасники разом із наставниками провели пероральний глюкозотолерантний тест, засвоїли методику вимірювання зросту за допомогою стадіометра та прослухали міні-лекцію «Сучасні методи діагностики в дитячій ендокринології».

Майстер-клас з медичної генетики.

Майбутні медики заслухали міні-лекцію «Сучасні методи діагностики в медичній генетиці», стали учасниками тренінгу з проведення оцінки фенотипу пробанда (опис стигм дизембріогенезу) та проаналізували два випадки синдрому Сотоса в одній сім’ї.

Майстер-клас «Особливості реєстрації та розшифрування електрокардіограми у дітей».

Учасники прослухали міні-лекції «Порушення ритму і провідності серця у дітей» та «Невідкладна допомога при порушеннях ритму і провідності серця у дітей». Також учасники майстер-класу ознайомилися з особливостями реєстрації та розшифрування електрокардіограми у дітей різного віку.

Майстер-клас з дитячої хірургії та експериментальної хірургії.

Учасники освоїли техніку накладання кишкових швів, навички створення міжкишкових анастомозів (тренінг на біологічному матеріалі), техніку завʼязування лапароскопічних хірургічних вузлів (на тренажері), заслухали міні-лекцію «Хірургічне лікування хвороби Пайра у дітей» з переглядом відео «Операція з приводу хвороби Пайра».

Майстер-клас з прикладної кінезіології.

Викладачі БДМУ ознайомили студентів з основами прикладної кінезіології та мануального м’язового тестування. Учасники майстер-класу мали можливість відпрацювання практичної навички мануального м’язового тестування.

Майстер-клас з травматології.

Майбутні медики ознайомилися з особливостями вогнепальних пошкодженнь опорно-рухового апарату в сучасних умовах, показами та протипоказами до лікування апаратами зовнішньої фіксації. За допомогою муляжу студенти відпрацьовували практичні навички накладання стержневого апарату при відкритих та вогнепальних переломах.

Тренінг «Емоційна компетентність та асертивність як риси особистості сучасного лікаря».

Під час тренінгу студенти підвищували уміння щодо управління емоціями, розвивали навички розуміння емоційних посилань інших людей та формували навички асертивної (впевненої) поведінки.

Майстер клас з офтальмології

Учасникам майстер-класу було надано можливість наживо побачити сучасну діагностику первинної відкритокутової глаукоми та прослухати міні-лекцію «Патогенетичне обґрунтування лікування первинної відкритокутової глаукоми».

Майстер клас з хірургічної офтальмології.

Студенти взяли участь в операціях «Лазерна хірургія судинної патології очного дна» та «Факоемульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи».

Майстер-клас з алергології.

Учасники майстер-класу заслухали міні-лекцію «Медикаментозна алергія», після чого відбувся розбір клінічних випадків.

Майстер-клас з ендоурології та літотрипсії.

Студенти мали можливість бути присутніми на операціях з контактної лазерної уретеролітотрипсії та трансуретральної резекції простати, а також заслухати міні-лекцію «Місце ТУР у лікуванні раку простати».

Майстер-клас з анестезіології.

Учасники майстер-класу ознайомилися з регіональними методами знеболення (спинномозкова, епідуральна анестезія) та системою BLS (basis life support, на манекені типу САВ реанімація), а також прослухали міні-лекцію «Провідникові методи знеболення».

Майстер-клас з ортопедичної стоматології.

Майбутні стоматологи прослухали лекцію «Еволюція абатмента в стоматологічній імплантації. Ускладнення, пов’язані з типами абатментів».

У атмосфері доброзичливості, відкритості та співтворчості загалом близько 400 майбутніх лікарів набували й удосконалювали професійні навички з обраних спеціальностей.