Всесвітній день запобігання уродженим вадам розвитку

Всесвітній день запобігання уродженим вадам розвитку

Уроджені вади розвитку – головна причина малюкової смертності в розвинених країнах світу. У 2015 році за ініціативи 12 провідних організацій світу з охорони здоров’я започатковано відзначення Всесвітнього дня запобігання уродженим вадам розвитку 3 березня.

У рамках проведення даного заходу 3 березнч 2017 року кафедрою педіатрії та медичної генетики проведено круглий стіл зі студентами «Актуальні проблеми уроджених вад розвитку». Відбулося активне обговорення даної проблематики, учасники мали можливість з’ясувати всі питання, які їх зацікавили. Особливий інтерес викликали «цифри», адже проблеми, пов’язані з уродженими вадами розвитку, особливо актуальні в Україні, а частота таких вад як аненцефалія, спинно-мозкова кила, мікроцефалія, мікрофтальмія, фетальний алкогольний синдром є одними з найвищих в Європі.

Зацікавили студентів і причинні фактори розвитку аномалій, оскільки більшість вад мають мультифакторний генез, тобто існує безліч чинників, які можуть слугувати причинами появи дитини із вадами розвитку. Негативний вплив цих факторів можна зменшити або взагалі усунути, і тим самим значно знизити ризики і частоту уродженої патології.

Близько 50% вад невральної трубки можна запобігти за допомогою фортифікації (збагачення) борошна фолієвою кислотою (вітаміном В9), яка наразі не проводиться в Україні. За підрахунками експертів, завдяки таким заходам в Україні щорічно можна було б запобігти 800 випадкам вад невральної трубки, а значить врятувати від смерті і пожиттєвої інвалідності 800 дітей.

Багато запитань стосувалися можливостей діагностики та перспектив корекції найбільш прогностично несприятливих вад. Метою проведення нашого круглого столу було покращити поінформованість суспільства, особливо майбутніх лікарів про причини уроджених аномалій, особливості їх моніторингу та привернути увагу до преконцепційної профілактики патології.

Матеріал підготувала: доцент кафедри педіатрії та медичної генетики Підвисоцька Н.І.