Видатні неврологи Буковини

Видатні неврологи Буковини
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка провела «Круглий стіл» зі студентами 4 курсу на тему «Видатні неврологи Буковини», присвячений 70-річчю Буковинського державного медичного університету. 
 
Студенти 4 курсу 23 групи (керівник к. мед.н., доцент Білоус І.І.) підготували презентації про видатних неврологів Буковинського державного медичного університету. Зі вступним словом виступив завідувач кафедри проф. В.М. Пашковський. Засновником кафедри був доктор медичних наук, професор Сергій Миколайович Савенко, відомий в Україні і за її межами вчений, педагог, клініцист та нейрогістопатоморфолог. Впродовж 28 років (квітень 1945р.-вересень 1973 р.) він очолював кафедру, а з 1973 року і до останніх років свого життя був науковим консультантом кафедри. Наукова робота співробітників кафедри під керівництвом професора С.М. Савенка була різноманітною за напрямками і відзначалася глибиною наукового пошуку. Вивчалася клініка і нейропатогістологія пухлин центральної нервової системи, нейроінфекції. С.М. Савенко вперше описав клініку кліщового енцефаліту на Буковині, невропатологію буковинської геморагічної гарячки. Портрет С.М. Савенка занесено до галереї фундаторів наукових шкіл університету, засновано щорічну студентську стипендію ім. С.М. Савенка, а кафедрі, яку він заснував, присвоєно його ім᾽я. Крім того студенти підготували презентацію про доктора медичних наук, директора Державної установи «Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Заслуженого діяча науки і техніки, Президента Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, професора Волошина Петра Власовича, який завідував кафедрою у 1973-1977 рр. З 1981 по 1992 роки кафедру очолював Чернецький Василь Кирилович, а з 1992 року працював на посаді професора кафедри. Його науковий доробок та професійна діяльність примножили славу нашого університету, сприяли розвитку неврологічної науки, внесли вагомий вклад у практику охорони здоров᾽я.