В БДМУ пройшов Міжнародний форум

В БДМУ пройшов Міжнародний форум

Упродовж 30-31 січня в Буковинському державному медичному університеті проходила науково-медична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання гострого перитоніту та поєднаної патології”.

 Зазначимо, що конференція приурочена 60-літтю професора, завідувача кафедри хірургії БДМУ – Ігора Юлійовича Полянського.

 Відкрив конференцію ректор університету професор Тарас Бойчук, який підкреслив важливість проблеми для сучасної медицини, окреслив коло питань, винесених на конференцію, наголосив на вагомих здобутках у їх вирішенні колективу кафедри хірургії та інших вчених нашого медичного закладу.

 Також Тарас Миколайович привітав зі святом ювіляра, коротко охарактеризував шлях професійного становлення Ігора Юлійовича. До вітальних слів долучилися проректори БДМУ, завідувачі кафедр та колеги – практикуючі лікарі.

 Понад 150 учасників конференції з різних регіонів України та Республіки Молдова обговорили актуальні питання діагностики, класифікації та лікування різних форм гострого перитоніту, а також перебігу хірургічних захворювань на тлі супутньої патології.

 У програмних виступах проф. Гринчука Ф.В., доц. Андрійця В.В., доц. Максим’юка В.В. були підняті дискусійні питання класифікації, діагностики та лікувальної тактики при гострому перитоніті та показано низку власних напрацювань, спрямованих на покращання результатів лікування таких хворих.

 Із результатами власних наукових досліджень різних аспектів гострого перитоніту на конференції виступили проф. Трутяк І.Р. (м. Львів), проф. Хіміч С.Д. (м. Вінниця), проф. Пиптюк О.В. (м. Івано-Франківськ), проф. Матвійчук Б.О. (м. Львів), проф. Боднар О.Б. (м. Чернівці).

 Всі доповіді супроводжувались жвавою науковою дискусією, в ході якої були підняті численні питання щодо оптимізації та стандартизації надання медичної допомоги хворим на перитоніт, які є важливими для практичної медицини.

 Особливу зацікавленість викликали доповіді присвячені поєднаній патології. Голова асоціації хірургів Республіки Молдови проф. Гладун М.В. оприлюднив унікальні дані щодо результатів лікування хворих на ехінококоз легень та поєднану торакоабдомінальну травму. Науковці з Ужгородського Національного університету – проф. Філіп С.С., проф. Румянцев К.Є. та доц.. Попович Я.М. свої доповіді присвятили діагностиці та операційному лікуванню хронічного панкреатиту, раку шлунку та тромбоемболічних ускладнень при хірургічній патології,.

 Цікаві наукові здобутки були представлені у доповідях молодих науковців  Преутесея В.В., Москалюка В.І., Мороза П.В., які висвітлили нові напрямки досліджень кафедри хірургії БДМУ.

 В резолюції конференції вказано на необхідність подальших наукових досліджень, в тому числі впровадження сучасних технологій в лікування хворих на гострий перитоніт та поєднану патологію, а також створено робочу групу з підготовки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги при гострому перитоніті на засадах доказової медицини.