Відбулося засідання Вченої ради

Відбулося засідання Вченої ради

У Буковинському державному медичному університеті 25 грудня відбулося спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради, яке традиційно розпочалося з вручення вітальних адрес ювілярам, дипломів, грамот і патентів.

Проректор з наукової роботи проф. Олександр Іващук прозвітував про результати виконання плану наукових досліджень за 2014 рік. Під час засідання ректор Тарас Бойчук прозвітував про роботу Буковинського державного медичного університету у 2014 році.

Шляхом таємного голосування було обрано за конкурсом 4 завідувачів кафедр, 6 професорів кафедр, а також затверджено кандидатури щодо присвоєння вченого звання «доцент». Прозвітували про результати роботи «Центральної науково-дослідної лабораторії» завідувач кафедри патологічної фізіології Юрій Роговий, «Центру клінічних досліджень» – професор кафедри хірургії та урології Валерій Зайцев.

Були розглянуті матеріали засідання наукової комісії та Центральної методичної комісії.

Заступник начальника навчального відділу–завідувач сектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення Єлизавета Ткач доповіла про результати рейтингу викладачів та кафедр університету за підсумками діяльності у 2013 – 2014 навчальному році.

Доцент Володимир Ходоровський прозвітував про стажування у Варшавському університеті.

Вчений секретар Іван Павлуник виступив з інформацією про підтримку висунення кандидатури ректора Національного фармацевтичного університету, завідувача кафедри органічної хімії, член-кореспондента НАН України, доктора хімічних наук, доктора фармацевтичних наук, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого винахідника України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного громадянина м. Харків Валентина Черних на оголошену НАН України вакансію члена (академіка) НАН України (Відділення хімії, спеціальність «Хімія лікарських сполук») та про підтримку висунення кандидатури доктора хімічних наук, професора, заступника директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України Михайла Вовка на оголошену НАН України вакансію члена-кореспондента НАН України зі спеціальності «органічна хімія».

Проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Геруш проінформував про ліцензійний самоаналіз щодо підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади та про акредитаційний самоаналіз спеціальностей «Лікувальна справа», освітньо-кваліфікаційного рівня – «спеціаліст», «магістр», «Лабораторна діагностика», освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр».