Слухачі «Школи лідера» БДМУ спробували себе у системному підході

Слухачі «Школи лідера» БДМУ спробували себе у системному підході

28 жовтня 2015р. професор Алла Борисюк, в.о. завідувача кафедри психології та соціології провела тренінгове заняття в рамках системно-сімейної терапії для слухачів навчально-практичного проекту "Школа лідера" ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Учасники тренінгу ознайомились з теоретичними та практичними особливостями формування і функціонування системи, місцем лідера в системі, інтегративною функцією лідера щодо системи. В роботі використовувались техніки та методики системно-сімейної терапії, що дало змогу слухачам школи дослідити власні системи, в яких вони функціонують (академічна група, наукові гуртки, студентська спільнота, сім’я, друзі тощо), відстежити особливості змін системи в залежності від зміни стратегії поведінки лідера.

Системна сімейна психотерапія базується теоретично на системному підході, основним постулатом якого є неможливість звести ціле до суми частин та циркулярна взаємопричинність, залежність зміни цілої системи від зміни однієї з частин, намагання зберегти системний гомеостаз та одночасно прагнення до зміни.

Під час проведення тренінгу студентські лідери пропонували власне бачення розвитку системи органів студентського самоврядування в Україні.

На сьогодні системний напрямок є одним з найбільш широко представлених, перспективних, економічних та терапевтично ефективних серед інших напрямків сімейної психотерапії. Ідеї щодо структури та комунікації в системі, які набули свого розвитку у цьому напрямку сімейної психотерапії, сьогодні використовуються також для розуміння процесів, що відбуваються і в інших соціальних системах (колективах, державних та політичних структурах тощо).