Відбулося чергове засідання Вченої ради БДМУ

Відбулося чергове засідання Вченої ради БДМУ

У Буковинському державному медичному університеті 26 березня відбулося чергове засідання Вченої ради, яке традиційно розпочалося з вручення вітальних адрес ювілярам, атестатів доцента, дипломів та патентів.

Відповідно до порядку денного був заслуханий звіт проректора з лікувальної роботи проф. Іфтодія А. Г. про підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2014 рік та заходи щодо її покращання у 2015 році; звіт про наукову роботу стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених за період одержання стипендії з жовтня 2014 року по квітень 2015року асистентів кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка к.мед.н. Філіпець О. О. та кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб к.мед.н. Гараса М. Н.

Під час засідання були розглянуті матеріали засідання наукової та Центральної методичної комісій.

Члени Вченої ради підтримали висунення ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України» роботи «Дослідження медико-біологічних властивостей високодисперсного аморфного кремнезему та створення на його основі засобів та технологій еферентної терапії» та авторського колективу на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2015 року. Голова Ради молодих учених доц. Тюлєнєва О. А. виступила з інформацією про Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес. Магістрант кафедри внутрішніх хвороб, клінічної фармакології та професійних хвороб Вілігорська К. В. доповіла про навчання за програмою «Еразмус Мундус» в університеті Сантьего де Компостела (Іспанія).