Щодо поширення недостовірної інформації

Щодо поширення недостовірної інформації

Останнім часом в окремих засобах масової інформації та соціальних мережах поширюється недостовірна та відверто брехлива інформація, яка принижує честь і гідність співробітників Буковинського державного медичного університету, а також плямує репутацію закладу. Припускаємо, що такі публікації спрямовані на дискредитацію закладу та зрив виборів ректора університету.

Оскільки недостовірна інформація стосується виборчого процесу, організаційний комітет з проведення виборів ректора БДМУ розглянув це питання на своєму засіданні 03 березня 2021 року (протокол № 14). Члени Оргкомітету вирішили відреагувати на окремі звинувачення та довести їх відома громадськості.

У публікаціях зазначається, що проф. Бойчук Т.М. неправомірно призначений Міністерством охорони здоров’я України виконуючим обов’язки ректора.

Призначення на посаду виконувача обов’язків ректора Бойчука Т.М. відбулося у відповідності до вимог чинного законодавства. За призначення Бойчука Т.М. виконувачем обов’язків ректора БДМУ на період виборів ректора перед Міністерством охорони здоров’я України одноголосно клопотали Наглядова рада БДМУ і Конференція Трудового колективу університету.

До складу Оргкомітету введені лише представники адміністрації.

До складу Оргкомітету включені не тільки представники адміністрації, а голова профкому, голова студентського самоврядування та науково-педагогічні працівники (професори та доценти). Формування складу організаційного комітету проведено у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

В.о. ректора Бойчук Т.М. призначив себе головою організаційного комітету з проведення виборів ректора БДМУ

Голова Оргкомітету був обраний шляхом голосування на першому засіданні Оргкомітету відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

В.о.ректор Бойчука Т.М. самообрався головою вченої ради університету і наділив цю посади нечуваними повноваженнями.

Обрання голови Вченої ради відбувалося з дотриманням вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету. Бойчук Т.М. обраний головою Вченої ради на засіданні 25 лютого 2021 року шляхом таємного голосування. За призначення Бойчука Т.М. проголосували понад 90% членів Вченої ради. Діяльність та повноваження вченої ради регламентуються Положенням про вчену раду БДМУ, яке введено в дію наказом по університету від 28.08.2015 № 12-О, і упродовж 6 років зміни щодо повноважень голови Вченої ради до Положення не вносилися.

В університету введено посаду «Почесного ректора».

У штатному розписі університету посади «Почесний ректор» не було і немає.

Організаційним комітетом з проведення виборів ректора БДМУ за результатами розгляду цього питання прийнято низку рішень, зокрема:

  1. Повідомити окремі засоби інформації про публікацію недостовірної інформації, яка може негативно вплинути на репутацію БДМУ і окремих осіб та зашкодити належному проведенню виборів ректора університету.
  2. Підготувати звернення до Національної спілки журналістів України щодо поширеної одним з журналістів інформації та надання правової оцінки його діям.
  3. Розглянути можливість інших методів захисту БДМУ і окремих осіб, права та інтереси яких можуть бути порушені даною публікацією.