Підсумкова атестація студентів 5 курсу фармацевтичного факультету

Буковинський державний медичний університет
На фармацевтичному факультеті ВДНЗ України “Буковинский державний медичний університет” успішно проходить підсумкова атестація студентів 5 курсу спеціальності «Фармація».
 
В умовах карантину, практично-орієнтовані випускні іспити вперше проводяться в онлайн-режимі із застосуванням  новітнього програмно-технологічного забезпечення у вигляді модульного блоку, включеного в оновлену версію електронного журналу успішності БДМУ (eznew.bsmu.edu.ua) та інтегрованого з програмою Hangouts Meet на платформі Google.
 
Екзаменаційну комісію очолює завідувач кафедри фармації БДМУ к.фарм.н., доцент Геруш О.В.
 
Екзаменатори – викладачі випускних кафедр фармації, медичної та фармацевтичної хімії, фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії, внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.
 
З метою перевірки якості підготовки студентів випускного курсу проводилася перевірка знань, умінь та практичних навичок із використанням презентаційних матеріалів для атестації.
 
Попри незвичність формату іспитів, випускники демонстрували глибокі та ґрунтовні знання, володіння практичними навичками, зібраність та дисциплінованість. Результати іспитів свідчать про високий рівень підготовки майбутніх провізорів в стінах фармацевтичного факультету ВДНЗ України “Буковинский державний медичний університет”.