Наукові здобутки кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Наукові здобутки кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

2 квітня 2014 року на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету зі студентами 1-ї групи ІІІ курсу І медичного факультету проведено бесіду, присвячену 70-річчю Буковинського державного медичного університету “Наукові здобутки кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини”.

Бесіду провів доцент кафедри Володимир Безрук, який ознайомив студентів із науковим доробком кафедри.

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини функціонує з 1995 року, згідно до Наказу ректора від 25 січня 1995 року на базі Чернівецької міської дитячої лікарні №1, теперішня КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці.

Наукова робота кафедри спрямована на педіатрію розвитку, розроблена та впроваджується в практичну медицину скринінгова валеологічна методологія оцінки різних напрямків розвитку дітей та формується нормативна база соматометричних та психометричних показників для дітей різного віку.

Науковий доробок кафедри складає більше 960 наукових публікацій, видано 5 монографій, 1 підручник, випущено 2 компакт-диски (“Гельмінтози у дітей”, “Вітальні системи дитячого організму”), 20 навчальних посібників, 2 методичні рекомендації, 10 інформаційних листів, отримано 15 патентів на винаходи, 30 свідоцтв на рацпропозиції. Серед напрямків НДР кафедри: Безрук В.В., к.мед.н., доцент “Розвиток дітей раннього віку, народжених матерями з анемією під час вагітності та корекція залізодефіцитних станів цих дітей”; Стринадко М.М., к.мед.н. “Особливості морфофункціонального стану серцево-судинної системи дітей дошкільного віку та скринінгові методи його оцінки”; Попелюк Н.О., к.мед.н., доцент “Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування гастродуоденальної патології у дітей”; Нечитайло Д.Ю., к.мед.н., доцент “Особливості розвитку, фактори ризику та можливі шляхи корекції порушень у дітей дошкільного віку, що зазнали перинатальних уражень центральної нервової системи гіпоксично-ішемічного ґенезу”; Буряк О.Г., к.мед.н., доцент кафедри “Діагностична значимість показників окисного стресу та нітроксидергічного дисбалансу влегеневих експіратах у новонароджених з дихальною недостатністю”; Шкробанець І.Д., д.мед.н., професор кафедри “Клініко-епідеміологічні та медико-соціальні паралелі неврологічної патології дитячого віку та оптимізація прийняття управлінських рішень по її зниженню”.

З вересня 2011 року, спільно з Асоціацією неонатологів України, фахівцями університету видається медичний науково-практичний журнал “Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина” (Свідоцтво про державну реєстрацію від Державної реєстраційної служби України: Серія КВ №18106-6909Р від 02.09.2011 р.), який рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти, молоді та спорту України №893 від 04.07.2013 р. увійшов до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних та науково-дослідних робіт.

В практику охорони здоров’я впроваджено більше 20 власних нових методів діагностики та лікування дітей педіатричного та перинатального спрямування.

Співробітники кафедри постійно приймають участь у міжнародних конференціях, проходять стажування за кордоном з педіатрії з неонатології та перинатальної медицини.

Завідувач кафедри, професор Нечитайло Ю.М. є членом The International Network on Children’s Health Environment and Safety – INCHES.

Професор Годованець Ю.Д. є повноважним представником Департаменту медицини Ассоціації вчених і спеціалістів Грузії в Україні на період з 2009 р. по 2014 р.; член робочих груп національних експертів Українсько-Швейцарського Проекту “Перинатальне здоров’я” та національних експертів Проекту USAID “Здоров’я матері і дитини”.

Професор Годованець Ю.Д. є відповідальною особою по виконанню умов договорів про співробітництво між БДМУ та Науково-дослідним центром охорони матері та дитини Міністерства охорони здоров’я республіки Вірменія, (м.Єреван, Республіка Вірменія) та Інститутом репродуктології Арчила Хомасурідзе (м.Тбілісі, Грузія).