Засідання Європейської колегії урології

Засідання Європейської колегії урології
Магістр медицини, лікар-уролог Маркіян Степанченко взяв участь у засіданні Європейської колегії урології (European Board of Urology - EBU) у м. Кьольн (ФРН), де він представляв резидентів-урологів Європи.
 
 На засіданні обговорювались питання підготовки резидентів, де ключовим повинно бути досягнення певних мінімальних стандартів якості в усіх без виключення країнах Європи. Крім того, організація затверджувала нові центри – еталони підготовки резидентів-урологів, серед яких університетські клініки Кракова, Бамберга, Граца, Льойвена, Амстердаму та Оребро. Також учасники засідання обговорили сертифікацію із суб-спеціальності Андрологія в керованому проф. Вайднером відділенні Віденської клініки AKH. Комітет акредитації EBU активно впроваджує стандартизовану систему оцінювання якості підготовки спеціаліста – FEBU (Fellow of EBU), що передбачає виконання урологом європейської програми резидентури, а також складання усного та тестового письмового екзаменів на відповідність рівню знань. Варто зазначити, що в Польщі та Угорщині отримання кваліфікації FEBU уже запроваджено як загальну вимогу для лікарів-урологів на державному рівні. В інших країнах Європи урологи проходять дану акредитацію за бажанням, що ілюструє їхній високий науково-практичний рівень.
Маркіян Степанченко взяв активну участь в дискусії та запропонував європейській спільноті проведення короткочасних стажувань резидентами у сертифікованих навчальних центрах EBU, що було підтримано більшістю.
 Європейська колегія урології є відділенням Європейського союзу медичних спеціалістів (Union Européenne des Médecins Spécialistes - UEMS), що об’єднує 34 країни та 39 медичних спеціальностей, представляючи таким чином інтереси понад 1,6 млн медичних спеціалістів. Історія UEMS бере свій початок з 1958 року. На даний час ця організація є найбільш впливовою в медицині Європи та офіційно співпрацює із Євросоюзом та Єврокомісією. Серед основних цілей EBU та UEMS – гармонізація якості підготовки медичних спеціалістів Європи, акредитація клінічних центрів, що готують кадри, регуляція післядипломного навчання/професійного вдосконалення лікарів (EU-ACME – Accredited Continuing Medical Education).