Можливості платформи Web of Science для біомедичних спеціальностей

Можливості платформи Web of Science для біомедичних спеціальностей

В рамках підтримки користувачів та зважаючи на зміни в законодавчих нормах щодо присудження наукових ступенів та звань в Україні

26 квітня 2017 року для професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрантів та представників наукової бібліотеки БДМУ проведено науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для біомедичних спеціальностей» (Web of Science Core Collection, Medline Journal Citation Report, End Note, Researcher ID).

Семінар проведено за ініціативою Координаційної ради БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі, за участю спеціаліста з навчання компанії Clarivate Analytics, кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника Інституту молекулярної біології і генетики НАН України І.О. Тихонкової, як завершальний захід циклу підготовчих семінарів науково-викладацького складу університету для підвищення ефективності використання платформи Web of Science з напрямку наукової роботи та публікації результатів власних наукових досліджень.

Учасникам семінару була надана інформація щодо функціональних можливостей платформи Web of Science, способів пошуку актуальної та перевіреної інформації за темою наукового дослідження, а також, потенційних співвиконавців з інших країн світу та потенціальних установ партнерів і джерел фінансування.

Висвітлені основні моменти роботи з платформою Web of Science, зокрема, пошуку, аналізу та збереження наукової інформації, методів оцінки наукової тематики і значимості досліджень.

Представлені складові основної бази даних платформи Web of Science та її додаткові можливості:

Бібліографічні відомості по кращим виданням терміном більше ніж за 50 років, з індексуванням майже 13000 видань у трьох тематичних індексах з природничих наук SCIE, з соціальних наук - SSCI та гуманітарних наук - AHCI і більше 5000 видань в політематичному індексі ESCI.

Основні елементи пошуку інформації за допомогою платформи Web of Science.

Аналіз і підбір видань для публікації результатів наукових досліджень в Journal Citation Report (Impact Factor та інші показники журналів).

Бізнес моделі журналів для публікування наукових здобутків (традиційна модель, відкритий доступ, хижацькі журнали).

Безкоштовний референс менеджер EndNote base, який дозволяє створити базу публікацій за темою дослідження, а також, суттєво полегшити оформлення статей за вимогами певного видання, а також, нещодавно створену функцію EndNote Match, яка значно скорочує час підбору видання для публікації.

Ідентифікатор науковця Researcher ID, який дозволяє автору представити власні здобутки, порівняти їх зі світовими аналогами і представити українські видання та науково-дослідні установи науковій спільноті.

H-index ORCID –on line CV науковця.

Окремий блок семінару було присвячено особливостям академічного письма, оформленню пристатейної бібліографії та організації подання наукових публікації у наукові часописи.

Матеріал підготували: Голова Координаційної ради БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі, д.мед.н., професор Годованець Ю.Д. та завідувач інформаційно-бібліографічним відділом з сектором інформаційного обслуговування БДМУ Ширєнкова – Білійчук А.О.

 

Галерея зображень: 
Можливості платформи Web of Science для біомедичних спеціальностей
Можливості платформи Web of Science для біомедичних спеціальностей
Можливості платформи Web of Science для біомедичних спеціальностей
Можливості платформи Web of Science для біомедичних спеціальностей