Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

На кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини відбулася бесіда зі студентами 2 групи 3-го курсу медичного факультету №4, присвячена 70-річчю БДМУ “Основні етапи розвитку кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини”, яку провів доцент кафедри Дмитро Нечитайло.

Кафедра педіатрії неонатології та перинатальної медицини почала функціонувати з 25 січня 1995 року на базі Чернівецької міської дитячої лікарні №1. У зв’язку з переходом на нову навчальну програму, яка передбачала розширене вивчення студентами педіатричних предметів впродовж 5 років, в той період було заплановано створення нових педіатричних кафедр. Першою такою кафедрою стала кафедра педіатрії неонатології та перинатальної медицини (до 2000 р – кафедра дитячих хвороб №2, 2002 - 2012р. – кафедра пропедевтики дитячих хвороб).

Наукова робота кафедри спрямована на педіатрію розвитку, де вивчаються наступні розділи: фізичний, психомоторний, репродуктивний та біологічний розвиток дітей, особливості формування кісткової та серцево-судинної систем у дітей. Розроблена скринінгова валеологічна методологія оцінки різних напрямків розвитку дітей та формується нормативна база соматометричних та психометричних показників для дітей різного віку. 

За час свого функціонування на кафедрі підготовлено та захищено 3 докторських, 10 кандидатських дисертацій та 7 магістерських науково-кваліфікаційних робіт. Виконується 2 канфдидатських дисертації. Опубліковано більше 950 наукових робіт, випущено 2 компакт-диски, видано 13 навчальних посібників, 5 монографії, 5 методичних рекомендацій, 10 інформаційних листків, отримано 19 патентів на винаходи, 32 свідоцтв на рацпропозиції. В практику охорони здоров’я впроваджено 10 власних нових методів діагностики та лікування дітей. Проведено 2 науково-практичні конференції, п’ять Міжнародних науково-практичних конференції “Здорова дитина” з 2000 по 2007 рр. присвячених питанням розвитку здорових дітей, харчування та вигодовування немовлят та 1 Міжнародна науково-практична інтернет -конференція.

Кафедра має дружні зв’язки з науковцями інших країн. Співробітники кафедри проходять стажування за кордоном, приймають активну участь у роботі міжнародних конференцій (Польща, Великобританія, Чехія, США), з’їздах, конгресах та конференціях педіатрів України та СНД.