10 листопада – Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку

10 листопада – Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку
Відзначаючи щорічно Всесвітній день науки заради миру та розвитку, ми підкреслюємо важливу роль науки в суспільстві та необхідність залучення широкої громадськості до обговорення нових наукових питань.
 
Гаслом Всесвітнього дня науки 2018 року є «Наука – право людини» в рамках відзначення 70-ї річниці Загальної декларації прав людини (стаття 27) та Рекомендації про статус наукових працівників.
 
 
 
Рекомендація ЮНЕСКО про науку та наукових дослідників є важливим інструментом для встановлення стандартів, відповідно до яких твориться наука. Перша Рекомендація була прийнята в 1974 році, а 13 листопада 2017 року дана рекомендація переглянута, змінена та доповнена.
 
Рекомендація підтримує принципи Загальної декларації прав людини, про те, що кожен має право займатися наукою та отримувати від цього певні блага, і надає перелік політичних та інституційних вимог щодо забезпечення доступу до науки та таких основних прав, як право бути вченими, захищати інтелектуальну власність, ділитися науковими досягненнями та академічною свободою.
 
Щорічно кожна кафедра БДМУ відзначає Всесвітній день науки низкою певних заходів. Наука, наукові дослідження, дотримання основ академічної доброчесності – один із основних елементів навчального процесу нашого університету.
 
До слова, БДМУ має численні здобутки в науковій площині.
 
Університет серед 10-ти найкращих ВУЗів відповідно до рейтингу ВНЗ України за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus. За показниками наукометричної бази даних Scopus університет посідає 8 місце серед вищих медичних навчальних закладів. У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю БДМУ щорічно посідає гідне місце за результатами отримання патентів на винаходи.
 
Університетом проведено 39 наукових заходів, з них 6 наукових заходів згідно до галузевого Реєстру МОЗ України на 2018 р., 2 наукових заходи згідно до плану МОН України на 2018 р., 1 асамблея Всеукраїнської молодіжної асоціації студентів-медиків, 1 підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Теоретична медицина», 1 оn-line конференція, 10 регіональних науково-практичних конференцій, 8 відкритих лекцій іноземними науковцями, 2 симпозіуми, 1 семінар, 7 круглих столів та майстер-класів.
 
У 57 наукових гуртках клінічних і теоретичних кафедр університету займається понад 1300 студентів всіх курсів та спеціальностей. У 2018 році молоді науковці активно презентували результати проведених досліджень на міжнародних і всеукраїнських наукових форумах (888 учасників, 153 переможця) та у наукових виданнях (707 публікацій).
 
Студентським науковим товариством і Радою молодих учених на базі нашого університету щороку у квітні проводиться Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених, відомий у світі як BIMCO.
 
В роботі конгресу BIMCO 2018 взяли участь 1556 молодих науковців з 75 навчальних закладів та наукових установ 23 країн: України, Бангладеш, Білорусі, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Великобританії, Греції, Грузії, Індії, Індонезії, Ірану, Іспанії, Італії, Мексики, Молдови, Пакистану, Польщі, Португалії, Румунії, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, Філіппін. За результатами наукового форуму вперше видано BIMCO JOURNAL Abstracts Book (ISSN 2616-5392), який включив 790 тез доповідей молодих науковців. У 2018 році конгрес BIMCO є партнером наукових форумів 15-ти вищих медичних навчальних закладів Європи та світу.
 
Професорсько-викладацький склад університету налічує 97 докторів та 417 кандидатів наук. Виконується 14 докторська та 127 кандидатських дисертацій.
 
В університеті видаються 6 науково-практичних журналів:
 
«Буковинський медичний вісник»,
«Клінічна анатомія та оперативна хірургія»,
«Клінічна та експериментальна патологія»,
«Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» - (подано заявки на включення у наукометричні бази: Web of Science (січень 2018), DOAJ (травень 2018),
«Міжнародний ендокринологічний журнал»,
«Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» - (подано заявки на включення у наукометричні бази: Scopus, Web of Science. ).
Функціонує репозиторій БДМУ, до якого постійно додаються повнотекстові матеріали науковців університету; з науковими працями можуть ознайомитись не тільки наші співробітники, але й науковці вищих навчальних закладів України та зарубіжжя
 
Шановні науковці БДМУ, від імені ректорату щиро вітаємо Вас з Всесвітній днем науки. Бажаємо нових здобутків та перемог задля розвитку медичної науки та продовження славних наукових традицій нашого навчального закладу.