Здобутки молодих науковців БДМУ

Здобутки молодих науковців БДМУ

Шановні читатчі, розпочинаємо цикл публікацій з нагоди Міжнародного дня студентів. Сьогодні вашій увазі презентуємо студентське наукове життя нашого навчального закладу.

 

СНТ та Рада молодих вчених

У Буковинському державному медичному університеті успішно функціонують Студентське наукове товариство та Рада молодих учених. Перше об’єднує студентів, що поряд з гарним навчанням мають потребу та знаходять час для наукових досліджень. Рада молодих учених же складається з науковців, які вже закінчили медичний університет та ще не досягли 35-річного віку. Найважливішою умовою участі в обох наукових організаціях є активна дослідницька діяльність, що сприяє розвитку медичної науки.

Перш за все, молодіжні наукові товариства організовують та координують поточну діяльність студентських наукових гуртків кафедр університету шляхом заохочення, підтримки та ініціювання самостійної науково-дослідної роботи студентів та молодих вчених, сприяють підвищенню теоретичного рівня та практичної значущості досліджень. Невід’ємними є пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів та молодих вчених університету, надання їм усебічної допомоги.

Так, найталановитіші студенти за поданням Рад наукових товариств отримують різноманітні державні премії та іменні стипендії. Найкращі рекомендуються до участі у міжнародних програмах академічного обміну. Перспективні студенти-науковці отримують рекомендацію на наукову роботу в стінах рідного університету.

Сьогодні понад 1300 студентів займаються у 55 наукових гуртках теоретичного та клінічного профілю, у тому числі англійською мовою. Це стає можливим завдяки ефективній організації кафедрами університету студентських наукових гуртків, що працюють під керівництвом досвідчених викладачів.

Всеукраїнські конкурси наукових робіт

Студенти Буковинського державного медичного університету щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, де показують високий рівень підготовки, постійно демонструють результати своїх досліджень на місцевих, всеукраїнських та закордонних наукових форумах.

Слід відмітити, що наші молоді науковці вже створили позитивний імідж та підтримують престиж університету в м.Берлін (Німеччина), м.Лейден (Нідерланди), м.Познань (Польща), м.Крайова (Румунія) та інших країнах Європи та світу.

Так, у 2017 році 945 студентів взяли участь у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, з них 116 стали призерами конференцій різних рівнів, 2 студентів – лауреатами Премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України.

А за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 навчальному році Буковинський державний медичний університет став лідером серед вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів за кількістю підготовлених студентських робіт та кількістю переможців ІІ туру Конкурсу.

«Debates Competition Club»

З метою активного залучення іноземних та вітчизняних студентів до спільної науково-дослідницької діяльності, тренінгу та удосконалення ораторської майстерності, з 2014 року з ініціативи та під керівництвом Ради молодих учених у БДМУ функціонує студентський англомовний науковий Дискусійний клуб «Debates Competition Club», засідання якого проводяться у форматі наукових дебатів англійською мовою Захід являє собою особливу форму організації наукової роботи студентів – командне обговорення протилежних точок зору на проблемне питання медицини.

Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених – BIMCO

Вінцем організаційної діяльності Ради СНТ та щоденної напруженої роботи студентів-гуртківців є підсумковий науковий форум та видання Всеукраїнського журналу молодих учених «Хист». З 2014 року щорічний молодіжний науковий форум Буковинського державного медичного університету став на щабель вищий – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених, який тепер у світі знають як BIMCO – Bukovinian International Medical Congress.

У результаті інноваційного підходу до організації форуму зросла кількість країн-учасниць заходу у 2017 році до 17-ти держав: роботі BIMCO 2017 взяли участь понад 1770 представників медичних та фармацевтичних навчальних закладів і лікувальних установ з Ізраїлю, Польщі, Йорданії, Ірану, Непалу, Нігерії, Пакистану, Гани, Бразилії, Білорусі, Румунії, Латвії, Литви, Молдови, Грузії, Узбекистану, України.

У 2017 році форум БДМУ BIMCO підтримує міжнародне партнерство з медичними конференціями 10-ти вищих навчальних закладів Європи та світу.

Все це, без сумніву, є свідченням європейського рівня проведення наукових заходів. Розширилася і тематика конгресу: у 2017 році в рамках заходу працювало 35 секцій теоретичного та клінічного спрямувань, було проведено 25 клінічних майстер – класів і практикумів українською та англійською мовами з актуальних питань медицини і фармації, в яких взяло участь понад 400 слухачів. 19 випуск Всеукраїнського медичного журналу молодих учених «Хист» включив 956 публікацій і внесений до цифрового наукового репозиторію інтелектуальних фондів Буковинського державного медичного університету.

Міжнародна співпраця є пріоритетним напрямом розвитку студентського наукового товариства та діяльності Ради молодих учених нашого Університету. Окрім активної участі у різноманітних наукових подіях Європи та світу, студенти та молоді науковці щороку проходять стажування у провідних клініках та університетах Німеччини, Австрії, Франції, Італії, Греції, Латвії тощо.

Студентське наукове товариство усебічно сприяє організації участі студентів у різноманітних програмах обміну.

На сьогодні налічується понад 30 вузів-партнерів, з якими наш університет плідно співпрацює. До них входять університети Індії, Румунії, Вірменії, Грузії, Німеччини, Узбекистану, Франції, Польщі, Великобританії, Швейцарії, Республіки Молдови та інші. Студентам Буковинського державного медичного університету надається можливість пройти стажування або літню практику закордоном за «своєю» спеціальністю і одночасно удосконалити знання іноземної мови. Під час стажування студенти не тільки розширюють набуті знання й вдосконалюють практичні навички, методи ведення пацієнтів у клініках, а й знайомляться з культурою іншої країни, зав’язують знайомства зі своїми колегами з різних куточків світу. Всі програми стажування розраховані на те, щоб майбутні фахівці отримали необхідні знання і досвід для впровадження його у своїй діяльності на батьківщині.

Студентське наукове товариство Буковинського державного медичного університету з упевненістю дивиться у майбутнє, сприяючи підвищенню якості фахової підготовки майбутніх лікарів, розвитку наукового потенціалу та лідерських здібностей молодих науковців, здобуття та примноження престижу України на міжнародній арені.

Матеріал підготувала: Олена Тюлєнєва, керівник Студентського наукового керівництва та Голова ради молодих вчених БДМУ

Відгуки студентів БДМУ, які пройшли стажування за кордоном (джерело – Інформаційне агенство АСС)