"Історія кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії"

"Історія кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії"
Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії 9 жовтня ровела круглий стіл зі студентами 5 курсу медичного факультету №2 на тему «Історія кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії від 1944 року до наших днів», присвячений 70-річчю Буковинського державного медичного університету. 
 
Студенти підготували презентації про видатних ортопедів-равматологів Буковинського державного медичного університету. Зі вступним словом виступив завідувач кафедри проф. Васюк В.Л.
 
Було сказано, що у 1946 році в Чернівецькому державному медичному інституті при кафедрі госпітальної хірургії організовано курс травматології і ортопедії, який очолив доцент А.В.Ага, який відіграв велику роль у становленні ортопедо-травматологічної служби на Буковині. Він проводив велику роботу щодо організації лікування хворих на кістковий туберкульоз.
 
Важливим етапом в історії травматології та ортопедії на Буковині стала організація у вересні 1970 року кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії. Очолив колектив кафедри професор П.С. Драчук.
 
Професор П.С.Драчук закінчив з відзнакою Чернівецький державний медичний інститут у 1952 році. Він був керівником клініки кістково-суглобового туберкульозу, клініки ортопедії та травматології для дорослих Донецького науково-дослідного інституту травматології та ортопедії. В 1961 році захистив кандидатську дисертацію “Переломи кісток таза, без пошкодження тазових органів, у шахтарів”, а в 1968 році - докторську дисертацію “Пошкодження кісток таза”. З 1970 по 1985 роки П.С.Драчук працював на посаді завідувача кафедри, а потім на посаді професора кафедри. В 1979 році він нагороджений знаком “Відмінник охорони здоров’я”, а в 1983 році йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник вищої школи УРСР”.
 
З організацією кафедри визначився її основний науковий напрямок: експериментальне та клінічне обґрунтування використання нових конструктивних полімерних матеріалів для остеосинтезу та ендопротезування, оптимізація лікування переломів кісток, нові технології заглибного та поза вогнищевого остеосинтезу при переломах кісток та їх наслідках. Цей напрямок кафедра успішно розробляла з Центральним НДІ травматології та ортопедії (м. Москва).
З 1986 року кафедру очолив професор Рубленик Іван Михайлович. На кафедру прийняті нові асистенти – І.С.Олексюк (1987), який нині обіймає посаду доцена та В.Л.Васюк (1991). Протягом останніх десяти років кафедру поповнили нові співробітники – доценти М.В.Гасько (1996), П.Є.Ковальчук (1997), Я.М.Васильчишин (1997), І.М.Циркот (1994), асистенти С.В.Білик (1998), Дудко О.Г. (2007).
 
Наукові дослідження кафедри присвячені розробці нових методів лікування переломів, зокрема блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу, накісткового стабільно-функціонального остеосинтезу подвійною деротаційною пластиною. Як наслідок, запропоновано конструкції та інструментарій для проведення інтрамедулярного та накісткового остеосинтезу. В результаті цієї роботи виконані та захищені 3 докторські (І.М.Рубленик 1985; Г.Є.Дудко 1990, В.Л.Васюк 2007) та 11 кандидатських дисертацій (Я.С.Лезвінський, В.Л.Васюк, В.В.Паладюк, І.М.Циркот, М.В.Гасько П.Є. Ковальчук, С.В.Білик, Дудко О.Г., Кваснюк Д.І., Брагарь О.А., Васюк С.В.), підготовлена до захисту ще одна кандидатська дисертація (Тулюлюк С.В.). Отримано 38 авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано понад 350 наукових праць. Виконали та успішно захистили кандидатські дисертації практичні лікарі: С.І.Білик, І.С.Олексюк, В.Д.Перепічка.
Професор В.Л.Васюк виконав докторську дисертаційну роботу на тему: “Нові технології в лікуванні переломів кісток кінцівок та їх наслідків, яку успішно захистив у 2007 році, який очолив у цьому році кафедру.
 
Співробітники кафедри неодноразово стажувалися та працювали в клініках Німеччини, Швеції, Росії, Польщі, Чехії, Лівії.
Розроблені професором І.М.Рублеником технічні засоби та методи блокуючого інтрамедулярного та накісткового металополімерного остеосинтезу отримали визнання в Україні та країнах СНД. Їх впровадження в практику дозволило скоротити терміни непрацездатності хворих з переломами та їх наслідками в 1,5-2 рази, значно покращити функціональні результати лікування, що послужило для серійного виробництва цих конструкцій.
Професор Г.Є.Дудко розробив та впровадив полімерний ендопротез голівки променевої кістки, полімерно-металічний ендопротез голівки стегнової кістки, який за допомогою штучної зв’язки з’єднується з кульшовою западиною, що дає змогу з перших днів після операції мобілізувати хворих. Ним же запропоновані конструкції для остеосинтезу з полігліколіду – полімерного матеріалу, що розсмоктується в живому організмі. З 1998 року Г.Є.Дудко очолив новостворену кафедру екстремальної і військової медицини, фізичної культури і здоров’я, працюючи одночасно професором кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії.
Наукові доробки та професійна діяльність співробітників кафедри примножили славу нашого університету, сприяли розвитку ортопедо- травматологічної науки, внесли вагомий вклад у практику охорони здоров᾽я.