Стоматологи БДМУ склали державний іспит

Стоматологи БДМУ склали державний іспит

У Буковинському державному медичному університеті відбулися державні практично-орієнтовані іспити на стоматологічному факультеті.

Державним іспитам передувала велика робота, яку проводили ректорат, навчальна частина, деканати і випускаючі кафедри. Головою державної екзаменаційної комісії було призначено доктора медичних наук, професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університет імені Данила Галицького Горицького Віктора Матвійовича.

Всі студенти-випускники успішно склали державні іспити, показавши належний рівень теоретичних знань і оволодівши необхідними практичними навичками.