Виробнича практика студентів – фармацевтів БДМУ.

Виробнича практика студентів – фармацевтів БДМУ.

Сьогодні, фармація – це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно пов’язана з новітніми світовими досягненнями науки.

Фармацевт – фахівець, який в силу своєї «багатовекторності» і різноплановості, може піддатися великій кількості перетворень та завжди відповідати вимогам часу. Фармацевт – це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти.

Професійна підготовка студентів – це сукупність знань, практичних навичок і вмінь, необхідних для виконання роботи в певній галузі трудової діяльності. Сучасне життя ставить перед студентом вимогу: «Не лише знай, але і вмій». Не дарма, мабуть, кажуть, що теорія має пройти іспит практикою. Практичне навчання є невід’ємною складовою навчального процесу. Найважливіше завдання сучасної вищої школи – підготовка компетентного, гнучкого, конкурентоспроможного фармацевтичного фахівця. Формування системи знань, навичок і вмінь відбувається поступово крок за кроком, від простого до складного.

В цьому році студенти 4-го курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» проходили практику з технології ліків на базах виробничих аптек різної форми власності міста, області та фармацевтичних заводах.

В умовах виробничих аптек ПП «Гармонія – 2000», МКП «Аптека №2», м. Чернівці та КП «Сторожинецька центральна аптека №23» м. Сторожинець студенти поглибили та узагальнили теоретичні знання, базову практичну підготовку, ознайомилися з основними наказами, інструкціями МОЗ, що регламентують виготовлення екстемпоральних лікарських форм. Згідно з виконаною роботою заповнювали щоденники, підсумковий звіт опанованих практичних навичок. Персонал аптек доброзичливо та з розумінням ставився до студентів, навчав їх, допомагав у проходженні практики.

Слід зазначити, що воєнний стан вніс певні корективи щодо проходження практики на фармацевтичних заводах, але не завадив її реалізації, оскільки лише змінив форму проведення. Завдяки налагодженій співпраці БДМУ і фармацевтичних заводів АТ «Галичфарм», ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»» та ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» студенти проходили практику в онлайн-режимі з використанням програми Hangouts Meet на платформі Google. Онлайн-зустрічі проходили у форматі віртуального 3D туру по виробництву твердих та м’яких лікарських форм, ін’єкційних та інфузійних розчинів, крапель, де студенти мали можливість побачити постадійне виробництво лікарських засобів від створення до транспортування на склади відповідно до вимог GMP. Особливу увагу студентів привернув структурний підрозділ ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (центр персоналізованої фармації) Хемотека, головним завданням якого є виготовлення протипухлинних лікарських засобів із сертифікованих міжнародних субстанцій з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта і рецепта лікаря.

Отже, практична підготовка студентів передбачає формування професійної компетентності майбутнього фахівця фармацевтичної галузі та є основою професійної підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи в аптеках та аптечних закладах України та ближнього закордоння.

Інформацію підготувала: старший викладач кафедри фармації Роксолана БАСАРАБ