Викладачі БДМУ взяли участь у з’їзді отоларингологів України

Викладачі БДМУ взяли участь у з’їзді отоларингологів України

У місті Львів з 17 по 20 травня проходив ХІІ з’їзд отоларингологів України.

Засідання з’їзду проводилося в приміщенні Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької. Делегацію від Чернівецької області представили 13 лікарів-отоларингологів та 2 співробітника БДМУ. Під час першого дня з’їзду відбулася спільна нарада завідувачів кафедр отоларингології медичних вузів та закладів післядипломної освіти; головних позаштатних спеціалістів отоларингологів головних управлінь (департаментів) охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.

На цій нараді з програмною доповіддю «Особливості підготовки лікарів-отоларингологів в умовах нового закону про «Вищу освіту» та обговорення проекту наказу з отоларингологічної допомоги» виступив завідувач опорної кафедри отоларингології Київського НМУ, професор О.М.Науменко. З доповіддю «Організаційні проблемні питання галузі та шляхи їх вирішення» виступив також головний позаштатний отоларинголог МОЗ України професор В.І.Попович, в якій презентував проект нового закону МОЗ «Про організацію надання амбулаторної та стаціонарної отоларингологічної допомоги в Україні». На нараді також презентували доповіді: головний лікар Дніпропетровської міської лікарні №8, к.мед.н. О.С.Ламза, представник МОЗ України М.П.Романів, завідувач кафедри отоларингології Одеського НМУ, професор С.М.Пухлик. В обговоренні програмної доповіді та доповіді головного позаштатного спеціаліста МОЗ взяли участь академік НАМН Д.І.Заболотний, завідувач кафедри дитячої отоларингології НМАПО професор А.Л.Косаківський. З метою вдосконалення педагогічного процесу і викладання отоларингології у медичних вишах України нарада завідувачів кафедрами прийняла 6 відповідних рішень. Наукова програма з’їзду включала 5 засідань:

1.       «Надання медичної допомоги та проведення реабілітації  постраждалим із зони АТО. Сучасні технології хірургічних втручань області верхніх дихальних шляхів» – 31 доповідь.

2.       «Сучасні методи діагностики та лікування онкологічних захворювань ЛОР-органів» - 15 доповідей.

3.       «Діагностика та лікування захворювань органу слуху та вестибулярного апарату» - 26 доповідей.

4.       «Організаційні питання» розглядались звіт Правління Українського наукового медичного товариства отоларингологів, звіт ревізійної комісії, звіт про роботу Редакційної колегії «ЖВНГХ» за 2010-2015рр., вибори Правління та ревізійної комісії Українського наукового медичного товариства отоларингологів. Головою Правління обрано академіка НАМН, директора ДУ «Інститут отоларингології НАМН України» Д.І.Заболотного.

5.       «Хронічний тонзиліт. Загальні питання отоларингології» - 23 доповідді.Представлено також 15 стендових доповідей.

Під час роботи з’їзду на ІІ і V засіданнях співголовою був завідувач курсу отоларингології БДМУ, доцент О.Г.Плаксивий. На V засіданні з доповіддю виступила проф. С.А.Левицька «Історія тонзилектомії - 2000 років невизначеності». На IV засіданні членом Правління Українського наукового медичного товариства отоларингологів обрано доцента  О.Г.Плаксивого.

 

У матеріалах XII з’їзду отоларингологів України представлено 13 друкованих праць співробітників курсу отоларингології БДМУ.