Викладачі і студенти провели опитування про щеплення

Викладачі і студенти провели опитування про щеплення

У рамках Європейського тижня імунопрофілактики співробітники кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, доценти Каспрук Н.М. та Ляшук Р.П. разом зі студентами 5 курсу лікувального та стоматологічного факультетів організували опитування серед майже 700 мешканців м. Чернівці.

Була розроблена анкета з умовною назвою «ЩЕПЛЕННЯ: «ЗА» І «ПРОТИ», за допомогою якої проведений аналіз даних про поінформованість населення стосовно вакцинації, а також виявлені найпоширеніші джерела отримання інформації про неї. Про особисту зацікавленість проблемою імунопрофілактики респондентів свідчить те, що 35% опитуваних отримують інформацію з інтернету. Більшість опитаних (69%) позитивно ставляться до планової, згідно з чинними інструкціями, вакцинації. Аналіз причин, через які частина опитаних не стала прибічником вакцинації (тобто тих, хто декларував негативну позицію або вагався з відповіддю), виявив, що переважали сумніви щодо якості препаратів, технологій зберігання, транспортування (31%), недоліки в організації процесу вакцинації (8%) та сумніви щодо кваліфікації медперсоналу, якості медичного обладнання (6%). До того ж респонденти жіночої статі, з вищою освітою, були у своїх оцінках категоричнішими.

З віком зменшується кількість тих, хто впевнений у корисності вакцинації без вагань, натомість зростає кількість згідних з цією думкою частково. Тобто кількість тих, хто остерігається вакцинації, досягає кількості тих, хто вірить у її корисність без обмежень. Позитивно ставляться до позапланової вакцинації (у разі несподіваного поширення якогось захворювання, виникнення епідемії) – лише 47%.

Практичну користь проведеного опитування організатори вбачають у тому, що отримані результати використовуватимуться для всебічного врахування думки громадян та наголошення на необхідності зосереджувати зусилля медиків і педагогів на профілактичних програмах з формування здорового способу життя та підвищення власної відповідальності за здоров’я із залученням до їх реалізації студентів медичних навчальних закладів, представників громадських організацій, волонтерів.

Причини значної частини захворювань лежать у дитинстві або зумовлені сьогоднішнім способом життя молоді. Статистика свідчить про погіршення стану здоров’я дітей і підлітків. Значну кількість розладів здоров’я можна попередити за допомогою профілактики, важливими складовими якої є формування здорового способу життя, регулярні профілактичні огляди і проведення щеплень. Вакцинація залишається однією з найефективніших світових практик, однак протягом останніх років в Україні спостерігаються певна кількість відмов від цієї процедури, несвоєчасні поставки вакцин, тощо. Останнім часом ЗМІ активно відображають «антивакцинальні» погляди частини суспільства, а також боротьбу за скасування заборони на відвідування освітніх закладів дітьми, що не отримали профілактичних щеплень, неприпустимість «нав’язування» вакцинації та переслідування громадян за відмову від вакцинопрофілактики. Чітко визначено позицію Міністерства охорони здоров’я Україні – не порушувати права мільйонів громадян України на збереження та зміцнення здоров'я через небажання меншості на проведення щеплень, і, відповідно, створення цим підґрунтя для виникнення серйозних наслідків на рівні суспільства.