Видатні судові медики Буковини

Видатні судові медики Буковини

Кафедра судової медицини заснована, у вересні 1945 року, як самостійний підрозділ новоствореного Чернівецького медичного інституту.

За всю історію кафедра судової медицини пройшла тяжкий і складний шлях організації, становлення та розвитку.

Першим завідувачем був полковник медичної служби I.A. Шустер (1945-1946 pp.), який одночасно являвся головним судово-медичним експертом Прикарпатського військового округу. Асистентами кафедри у той час були капітан медичної служби В.М. Бокаріус та обласний судово-медичний експерт Н.Б. Курочкіна.

У 1947 році керівництво кафедрою передано кандидату медичних наук Антулаєвій Т. В., яка в січні 1949 року за переводом виїхала на роботу в медичний інститут м. Станіслав (тепер м. Івано-Франківськ).

Для читання курсу судової медицини і прийняття екзаменів у березні 1949 року за наказом МОЗ УРСР була тимчасово відряджена доцент Харківського медичного інституту Сотнікова Л.Л., яка багато зробила для розвитку і покращення роботи кафедри.

З липня 1949 року завідування кафедрою передано доценту Сафроновій А.І. Асистентами кафедри в цей час були Коломієць А.І. та Макшеєва Б.А., а згодом – Бусоєдов Ф.Г.

У зв’язку з відстороненням від завідування кафедрою Антулаєвої Т.В., згодом Сафронової А.І., за службовою невідповідністю, у березні 1951 року за наказом МОЗ УРСР була відряджена до Чернівецького медичного інституту асистент кафедри судової медицини Київського медичного інституту, к.мед.н. Крижанівська І.В.

Життєвий шлях доктора медичних наук, професора Крижанівської Ірини Володимирівни заслуговує на детальніше висвітлення: закінчила Київський медичний інститут (1944р.) та аспірантуру при кафедрі судової медицини цього ж інституту (1948р.); працювала судово-медичним експертом Київського обласного бюро судово-медичної експертизи (1948р.); впродовж 1948-1951 рр. була на посаді асистента кафедри судової медицини Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця; з вересня 1951 року – призначена завідувачем кафедри судової медицини Чернівецького медичного інституту й очолювала її до липня 1985 року, пройшовши науковий шлях до професора, доктора медичних наук. Основним напрямом її наукових досліджень було визначення давності та прижиттєвості пошкодження м’яких тканин.

З 1952 року по жовтень 1967 року асистентом кафедри, а згодом і доцентом працювала кандидат медичних наук Дікштейн A.A. (1952-1968 рр.), а з березня 1954 року другим асистентом стала кандидат медичних наук Петросян Н.Г. Науковий процес на кафедрі також забезпечувався за допомогою в.о. асистентів судово-медичних експертів: Жука Г.Л., Мельникової З.О., Баланчук Л.Т., Гелети Т.Ф. У різні періоди асистентами кафедри працювали Гага В.О. (1965-1967 рр.), Скідова Л.Є. (1968-1970 рр.), Мартиненко П.П. (1970- 1973 рр.), Воєвідко В.Ю. (1970-1973 рр.). 

Значний внесок у покращення викладання предмета внесла діяльність Кулика Олександра Федоровича (1971-2002 рр.), який пройшов шлях від старшого лаборанта до доцента. Кулик О.Ф. з 1976 по 1986 роки працював на посаді начальника Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, а за сумісництвом – на посаді доцента кафедри судової медицини, що дало можливість значно покращити матеріально-технічну базу обласного бюро судово-медичної експертизи та кафедри. Тривалий час окрім науково-практичної діяльності Кулик О.Ф. займався й адміністративною роботою на посаді декана лікувального факультету Чернівецького медичного інституту(1991-1997 рр.); є автором більше 56 наукових праць, шести навчально-методичних посібників, має п’ять посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

На сьогоднішній день доцент Кулик О.Ф. обіймає посаду директора Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету.

У 1978 році кафедра судової медицини поповнюється двома співробітниками. З Барнаульського державного медичного інституту за конкурсом приходить доцент Міщенко Ж.Д. (1987-2002 рр.) та вступає до аспірантури патологоанатом Бачинський В.Т. (1978р.)

Бачинський В.Т. пройшов на кафедрі судової медицини шлях від аспіранта до професора, захистивши у 2009 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Зараз д.мед.н., професор Бачинський В.Т. очолює кафедру судової медицини та медичного правознавства. Одночасно, починаючи з 1986 року по теперішній час Бачинський В.Т. очолює Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи, що дало можливість значно розширити та покращити матеріально-технічну базу кафедри та бюро, модернізувати навчальний процес і тісно поєднати практичну та наукову діяльність їх співробітників. У період із 2003 по 2005 рр. очолював Управління охорони здоров’я Чернівецької обласної адміністрації.

Бачинський Віктор Теодосович закінчив у 1976 році Чернівецький медичний інститут. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету. Автор більше 200 наукових праць, співавтор шести монографій, співавтор п'яти навчальних посібників, 18 деклараційних патентів на винаходи та 10 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Основними напрямами його наукових досліджень є лазерна спектрофотометрія біологічних тканин людини в розробці об’єктивних судово-медичних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом, зажиттєвості тілесних ушкоджень, встановлення оптичних критеріїв патоморфологічних змін біотканин та ін. За роки праці підготував п’ятьох кандидатів медичних наук.

У 1985 році кафедра судової медицини перетворюється у курс і приєднується до кафедри патологічної анатомії (завкафедри - професор Прокопчук B.C., а з 2001 р. – Давиденко І.С.). Незважаючи на втрату самостійності кафедри, як навчальний предмет судова медицина продовжує свій подальший розвиток, а з 2007/2008 н.р. у зв’язку з переходом на кредитно-модульну систему організації навчального процесу студентам викладаються й основи медичного законодавства.

Як самостійну кафедру судової медицини та медичного правознавства відновлено у 2011 році.

У 2001 році на курс судової медицини прийшли молоді фахівці Савка І.Г., Ванчуляк О.Я., які за короткий термін пройшли шлях від асистента до доцента і на даний момент виконують великий обсяг навчальної та наукової роботи, постійно поєднуючи свою діяльність із роботою на посадах судово-медичних експертів обласного бюро судово-медичної експертизи.

Савка І.Г. – кандидат медичних наук, доцент, обіймає посаду декана медичного факультету №3. Автор більше 100 наукових праць, співавтор трьох навчальних посібників, 10 деклараційних патентів на винаходи та корисну модель, 10 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, одного авторського твору, трьох галузевих нововведень та трьох інформаційних листів.

Ванчуляк О.Я. – кандидат медичних наук, доцент. Автор більше 100 наукових праць, співавтор трьох монографій та трьох навчальних посібників, 18 деклараційних патентів на винаходи й 10 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

З 1998 року на кафедрі працює Беженар І.Л. – кандидат медичних наук, доцент. За сумісництвом – завідувач відділу судово-медичної експертизи трупів Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи. Автор більше 50 наукових праць, співавтор монографії, шести деклараційних патентів та чотирьох посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, трьох галузевих нововведень та трьох інформаційних листів.

З 2005 року на кафедрі працює Заволович А.Й. - кандидат медичних наук, доцент. Автор більше 50 наукових праць, співавтор монографії, трьох деклараційних патентів та трьох посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

З 2011 року на кафедрі працює асистент, лікар, судово-медичний експерт – Тимощук Н.В. За сумісництвом на кафедрі судової медицини та медичного правознавства також працюють: кандидат медичних наук, асистент Вацик М.М. - завідувач відділення судово-медичної криміналістики, лікар вищої кваліфікаційної категорії, автор більше 50 наукових праць, чотирьох деклараційних патентів на корисні моделі та чотирьох посвідчень на раціоналізаторські пропозиції; кандидат медичних наук, асистент Павлюкович О.В. – автор більше 80 наукових праць, п’яти деклараційних патентів та шести посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, двох галузевих нововведень, інформаційного листа; з 2013р. працює асистент Юрнюк С.В. – заступник начальника навчального відділу університету; в 2014 р. колектив кафедри поповнився молодим фахівцем –Гараздюк М.С., яка після закінчення Буковинського державного медичного університету у 2010 році вступила у 2-х річну інтернатуру за фахом «Судово-медична експертиза» на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика, а з 2012-2014 рр. пройшла клінічну ординатуру за фахом «Судово-медична експертиза». Автор 10 наукових публікацій.

Основним науковим напрямком кафедри судової медицини та медичного правознавства були і залишаються проблеми пошуку нових діагностичних критеріїв для вирішення питань раннього виявлення пошкоджень тканин та змін середовищ організму при патологічних процесах та у випадку травм різного ґенезу, сапромату, судово-медичної травматології, діагностики давності настання смерті та часу спричинення тілесних ушкоджень з використанням сучасних фізичних методів досліджень. За весь період існування кафедри співробітниками опубліковано більше 700 наукових робіт, у тому числі: шість монографій, підготовлено і видано 16 навчально-методичних посібників, розроблено та отримано 20 деклараційних патентів на винаходи, 29 раціоналізаторських пропозицій, один авторський твір та три нововведення.

За час створення кафедри захищені дві докторські та шість кандидатських дисертацій.

У 1964 році проведена І міжобласна науково-практична конференція судових медиків Закарпатської та Чернівецької областей; у 1981 році - VІ Республіканська науково-практична конференція судових медиків України; у 2002 році - нарада- семінар начальників обласних бюро та завідувачів кафедр судової медицини України. У 2013 році проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання судово-медичної експертизи».

За весь період роботи кафедри судової медицини та медичного правознавства підготовлено більше півсотні лікарів судово-медичних експертів, які пройшли через науковий гурток кафедри, інтернатуру, ознайомилися з практичною роботою експерта та вибрали своєю спеціальністю судову медицину.

На даний час колектив кафедри продовжує не тільки методичну, наукову та навчальну діяльність, а й практичну експертну роботу в складі Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи. При цьому колектив готує достойну молоду зміну – лікарів-інтернів, котрі виростають із активних учасників постійно діючого гуртка кафедри.