Вчена рада БДМУ

Вчена рада БДМУ

26 жовтня відбулося чергове засідання вченої ради Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет», яке розпочалося з традиційного вручення професором Тарасом Бойчуком, ректором навчального закладу вітальних адрес викладачам-ювілярам.

 

Вченою радою заслухано та затверджено доповідь про діяльність коледжу університету, яку презентувала к.мед.н. Грачова Тамара Іванівна.

Також присутні заслухали і затвердили звіти керівників НДР, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Про виконання кошторису спеціального і загального фондів університету за 9 місяців 2017 року поінформувала головний бухгалтер Остафійчук Алла Володимирівна.

Під час засідання було розглянуто матеріали засідання наукової та Центральної методичної комісії, а також затверджено Ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої діяльності підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні за спеціальністю галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 225 Медична психологія.