В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача

В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача

7 червня 2017 року в БДМУ проводилася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача.

Атестацію проводила комісія у складі проректора з науково-педагогічної роботи  доц. Геруша І.В. (голова), керівника школи молодого викладача доц. Зорій Н.І.,  заступника начальника навчального відділу Юрнюк С.В. За результатами атестації молоді викладачі отримали посвідчення про проходження навчання у Школі

Школа молодого викладача БДМУ

Професорсько-викладацький склад Буковинського державного медичного університету щорічно поповнюється молодими викладачами, які закінчили (чи навчаються) аспірантуру, магістратуру, клінічну ординатуру.

Виконуючи функціональні обов'язки викладача вищої медичної школи, молоді асистенти та викладачі стикаються з певними труднощами в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу в університеті.

Високий рівень наукової компетентності в поєднанні з педагогічною майстерністю і психологічною культурою викладачів, впровадження психологічної науки в педагогічну практику вищої медичної школи – реальна передумова підвищення ефективності навчального процесу  в університеті.

Школа молодого викладача в БДМУ  існує з 2000 року. За період функціонування її закінчили 688 слухачів з числа викладацького складу університету.

У 2016-2017 н. р. слухачами школи молодого викладача  зараховано 33 слухачі. Лекційні заняття в школі молодого викладача відбувалися в першу середу кожного місяця, які проводили: проректор з науково-педагогічної роботи   доц. Геруш І.В., проректор з науково-педагогічної роботи та виховання доц. Зорій Н.І.,  заступник начальника навчального відділу Юрнюк С.В., зав.кафедри кафедри психології та філософії проф.Борисюк А.С., зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб проф. Ілащук Т.О., доцент кафедри суспільних наук та українознавства Шутак Л.,Б., доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Т.М., ст. викладач кафедри іноземних мов Войткевич Н.І., що своєю чергою дозволяє висвітлити питання педагогіки та психології вищої школи, розкрити питання професійної підготовки лікаря, медичної сестри, провізора та фармацевта, обґрунтувати методологічні принципи реформування підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні, оволодіти  технологією підготовки  методичних   матеріалів  для викладачів і студентів тощо.

Семінари-практикуми – форма навчання молодих викладачів, змістом якої є методика викладання теоретичних та клінічних дисциплін, аналіз відкритих практичних занять, проведення методичного семінару, розв’язання  педагогічних ситуацій і завдань тощо.

Під час відкритих занять молоді педагоги формують індивідуальний стиль викладання, мають можливість опанувати різноманітні методи та засоби викладання. У зв’язку з цим  в 2016/2017 навчальному році проведено 9 відкритих практичних занять зокрема:  Білик Г.А., к. мед. н. асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Каньовська Л.В., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;  Поліщук О.Ю. доцент кафедри внутрішньої медицини,фізичної реабілітації та спортивної медицини Григор’єва Н.П. в.о. зав.кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, Осипенко В. А., к. психол. н., викладач кафедри психології та філософії,  Перепічка М.П., доцент кафедри дерматовенерології,  Ковальчук П. Є., доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії,  Бербець А.М. доцент кафедри акушерства та гінекології,Павлюкович Н.Д. доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Методичні семінари-практикуми допомагають молодим   викладачам оволодіти методикою викладання, отримати педагогічний досвід старшого покоління професорсько-викладацького складу БДМУ.

За час навчання у школі молодого викладача слухачам надаються методичні рекомендації щодо застосування основних методів навчання та виховання в процесі проведення лекцій і практичних занять та створення тестових і комплексних кваліфікаційних завдань для поетапного і заключного контролю в системі вищої медичної освіти України.

 

Галерея зображень: 
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача
В БДМУ відбулася заключна атестація слухачів Школи молодого викладача