В БДМУ відбулася он-лайн лекція доктора медицини Г.Дамманна

 В БДМУ відбулася он-лайн лекція доктора медицини Г.Дамманна

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Вісім років триває співпраця Буковинського державного медичного університету та психіатричної клініки м. Мюнстерлінген (Швейцарія). Партнерство складається з активного обміну науково-практичним досвідом, стажування лікарів-інтернів БДМУ спеціальності “Медична психологія” у клініці, впровадження в Україні досвіду роботи медичних сестер в психіатрії, виданню навчальної літератури.

Своєрідним підсумком тривалої співпраці стала відкрита онлайн-лекція головного лікаря академічної психіатричної клініки м. Мюнстерлінген доктора медицини Герхарда Дамманна “Сучасні аспекти діагностики та лікування межового розладу”.

    Слухачами лекції з актуальної нині проблеми стали співробітники кафедр психології та соціології, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.Савенка БДМУ, кафедри психології ЧНУ ім.Ю.Федьковича, учасники Буковинського проекту групової психотерапії Української спілки психотерапевтів, лікарі-психологи та психотерапевти області, студенти спеціальності “Медична психологія”.

У лекції висвітлено особливості психотерапевтичного лікування пацієнтів з емоційно нестабільним розладом особистості (бодерлайн, межовий розлад) в спеціалізованому стаціонарному відділенні.

Цей важкокурабельний розлад проявляється вираженою нестабільністю в міжособистісних стосунках, в сприйнятті себе і в емоційній сфері, тенденцією до суїцидальної поведінки та завданні собі тілесних ушкоджень. В 80-их роках межовий розлад вважався таким, що не підлягає лікуванню, нині основним методом його лікування визнано психотерапію.

У лекції детально викладено опис дієвих методик як психодинамічного так і біхевіорального напрямку, які в своїй комбінації та в залученні терапевтичної команди фахівців різного профілю показують успішні результати лікування цього розладу. Також було представлено огляд наукових досліджень по межовому розладу, проведених на базі спеціалізованого психотерапевтичного відділення швейцарської клініки.

Матеріал підготував: Олександр Поліщук, доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини