В БДМУ обговорили актуальні питання внутрішньої медицини

В БДМУ обговорили актуальні питання внутрішньої медицини

9 квітня в приміщенні Палацу “Академічний” співробітники кафедр сімейної медицини та пропедевтики внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету сумісно з Департаментом охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації проведено сумісне засідання Асоціації сімейних лікарів Чернівецької області та Асоціації терапевтів ім. академіка В.Х.Василенка та науково-практичну конференцію “Актуальні питання внутрішньої медицини”.

Ведення пацієнтів з ХОЗЛ

Велике зацікавлення у слухачів викликала доповідь професора, завідувача кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Миколи Островського “Новітні досягнення Европейської пульмонологічної асоціації за 2013 рік в діагностиці і лікуванні захворювань органів дихання та особливості їх впровадження в Україні (в контексті Наказу МОЗУ № 555 від 5 листопада 2013 р.)”. “Головне для лікаря в проблемі ХОЗЛ – фокус уваги на уникнення фази загострення або ж максимально швидку її ліквідацію. На сьогодні симптоматично орієнтований підхід до ведення пацієнтів з ХОЗЛ трансформувався у систему “4П”: Персоналізований, Прогностичний, Профілактичний, Передбачаючий активну участь пацієнта”, – наголосив під час виступу Микола Миколайович.

Створення “вертебрологічних центрів”

Доповідь професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету Олександра Волошина була присвячена вертеброгенним аспектам діагностики і лікування гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця. “Вкрай потрібне створення “вертебрологічних центрів” у складі кардіолога, невролога, мануального терапевта для здійснення спеціального мануального лікування. Необхідно підвищення рівня підготовки спеціалістів терапевтичного профілю, особливо первинної ланки медичної допомоги, на циклах тематичного удосконалення за тематикою “Вертеброгенні механізми патології внутрішніх органів та особливості їх виявлення, лікування таких хворих”, – підкреслив у доповіді професор О. Волошин.

Хронічна серцева недостатність

Хронічна серцева недостатність залишається актуальною медико-соціальною проблемою у всьому світі, в тому числі в Україні. Доповідь професора, завідувача кафедри сімейної медицини Семена Білецького була присвячена питанням діагностики та лікування цієї недуги у світлі нової редакції Національних рекомендацій, відповідно до яких основними завданнями сімейного лікаря при спостереженні пацієнта з хронічною серцевою недостатністю на амбулаторному етапі є якнайдовше підтримання досягнутого у стаціонарі ефекту стабілізації клініко-гемодинамічного стану, попередження подальших госпіталізацій з приводу декомпенсації кровообігу та інших серцево-судинних причин, сприяння досягненню пацієнтом максимально можливої тривалості життя. “Мета даної доповіді – допомогти сімейному лікарю у прийнятті оптимального рішення щодо діагностичних методів та лікувальних підходів у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, оскільки її поширеність постійно зростає – як внаслідок збільшення частки людей похилого і старечого віку у загальній популяції, так і за рахунок зростання середньої тривалості життя хворих з даною хворобою,” – зазначив під час доповіді Семен Віссаріонович.

Психологічна та психотерапевтична допомога населенню

У зв’язку з подіями, що відбуваються впродовж останніх місяців в Україні зростає потреба у психологічній та психотерапевтичній допомозі населенню. Загальний рівень стресу, тривоги, травматичні події, свідками та учасниками яких була велика частина населення, прогнозовано призводить до зростання кількості посттравматичних стресових розладів, загострення невротичних станів, зривів адаптації тощо. Тому дуже актуальною була доповідь доцента кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, керівника медико-психологічного центру БДМУ Олександра Поліщука “Реакція на сучасні психотравмуючі ситуації. Постравматичний стресовий розлад, особливості реабілітації в сучасних умовах”.

Фармаконагляд в Україні та світі

На конференції заслухано доповідь керівника регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України професора Раїси Косуби “Фармаконагляд в Україні та світі: побічні реакції лікарських засобів».

Міжнародний і національний регуляторний механізм нагляду за безпекою лікарських засобів отримав назву – фармаконагляд. “Щороку до Управління Державного експертного центру МОЗ України надходять тисячі карт-повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, що зумовлені фармакологічними властивостями препаратів чи особливостями відповіді організму на введення ліків. Після набуття чинності наказу МОЗ України № 1005 від 02.04.2012 року про випадки побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів повинні подавати інформацію не лише лікарі, а й медичні сестри, фельдшери, акушери, провізори та фармацевти. До цього процесу також залучатимуться пацієнти, їх представники та організації, що захищають права пацієнтів”, – поінформувала під час виступу Раїса Борисівна.

Юлайзерна терапія хворих на ХОЗЛ

Жвавий інтерес у практичних лікарів викликала доповідь Олександра Земляка (м. Тернопіль) “Юлайзерна терапія хворих на ХОЗЛ: новітні досягнення в амбулаторній практиці”. Серед переваг небулайзерної терапії: створення високої концентрації ліків у легенях, зменшення загальної дози препарату і, як наслідок – зниження системної дії препарату; відсутність біотрансформації лікарського препарату до початку його дії; простота та точність дозування; нескладна техніка проведення інгаляцій навіть в домашніх умовах; можливість використання у будь-якій віковій групі та незалежно від тяжкості стану хворого тощо. “Золотим стандартом” інгаляційної терапії вважають компресорну небулізацію.

Матеріал підготувала: Оксана Петринич, доцент кафедри сімейної медицини