Відбулося засідання Вченої ради університету

Відбулося засідання Вченої ради університету

22 грудня 2015 року у БДМУ відбулося засідання Вченої ради, яке традиційно розпочалося з вручення вітальних адрес ювілярам, дипломів і грамот співробітникам.

Присутні заслухали звіт ректора Тараса Бойчука про роботу університету у 2015 році.

Проректор з наукової роботи Олександр Іващук прозвітував про результати виконання плану наукових досліджень за рік. Під час засідання були обрані за конкурсом 8 завідувачів і 10 доцентів кафедр. Завідувач кафедри патологічної фізіології Юрій Роговий прозвітував про результати роботи «Центральної науково-дослідної лабораторії», а про результати роботи «Центру клінічних досліджень» доповів професор кафедри хірургії та урології Валерій Зайцев.

Проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Геруш поінформував членів Вченої ради про підготовку резерву на керівні науково-педагогічні посади університету. Були розглянуті матеріали засідань наукової і Центральної методичної комісій. Вченою радою були затверджені: Положення про Центральну методичну комісію та предметні (організаційні) методичні комісії у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет»; Положення про ректорат Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»; Положення про наглядову раду Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»; Положення про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кошти державного бюджету у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет»; Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності університету та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет»; Положення про Раду молодих учених Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»; Положення про Студентське наукове товариство Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»

. Завідувач сектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення Єлизавета Ткач оприлюднила результати рейтингу викладачів та кафедр університету за підсумками діяльності у 2014-2015 навчальному році.

Вченою радою розглянуто питання щодо утворення кафедри медицини катастроф та військової медицини.