Відбулося засідання Вченої ради БДМУ

Відбулося засідання Вченої ради БДМУ

У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 22 червня відбулося засідання Вченої ради.

Засідання традиційно розпочалося з вручення вітальних адрес ювілярам та дипломів співробітникам університету. Було заслухано інформацію про підсумки державних випускних іспитів 2014-2015 навчального року та розглянуто план заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час державних випускних іспитів.

Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Геруш І. В. прозвітував про роботу ЦМК у 2014-2015 навчальному році та подав на розгляд план її роботи на 2015-2016 навчальний рік. Також доц. Геруш І. В. проінформував про кандидатури студентів для призначення академічної стипендії Президента України, академічної стипендії Верховної Ради України та академічної стипендії М.С. Грушевського на 2015-2016 навчальний рік. Під час засідання були розглянуті матеріали засідань наукової та Центральної методичної комісій. Було затверджено Концепцію освітньої діяльності ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» щодо ліцензування розширення профілю (підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів) з ліцензованим обсягом освітньої послуги 500 осіб на рік.

Також Вченою радою було затверджено навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін курсів підвищення кваліфікації: робочу програму навчальної дисципліни: «Актуальні проблеми клінічних дисциплін вищих медичних навчальних закладів» для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів; робочу програму навчальної дисципліни: «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів; робочу програму навчальної дисципліни: «Актуальні проблеми фундаментальних дисциплін вищих медичних навчальних закладів» для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів. Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Геруш І. В. доповів присутнім про максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників і про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців у 2015-2016 навчальному році. Затверджено Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».