Відбулися секційні засідання 97-ої підсумкової наукової конференції

Відбулися секційні засідання 97-ої підсумкової наукової конференції

У БДМУ розпочала роботу 97-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».15 та 17 лютого 2016 року на кафедрах університету відбулися секційні засідання: «Гігієна середовища і вивчення нових антимікробних речовин в експерименті і клініці», стоматологи, «Нейроімуноендокринна регуляція в нормі та при патології», «Актуальні питання соціальної медицини та організації охорони здоров’я», « Основи морфології організму людини і тварин, актуальні питання патологічної анатомії та судової медицини», «Актуальні питання хронобіології та хрономедицини», «Актуальні питання експериментальної біохімії», «Актуальні питання в клініці внутрішніх хвороб», «Актуальні питання шкірно-венеричних, інфекційних хвороб та туберкульозу», «Актуальні питання клінічної імунології, алергології та ендокринології», «Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук».