У Буковинському державному медичному університеті відбулося засідання Вченої ради

У Буковинському державному медичному університеті відбулося засідання Вченої ради

19 січня 2017 року відбулося позачергове засідання Вченої ради Буковинського державного медичного університету. На початку засідання професор Тарас Бойчук, ректор університету, вручив вітальні адреси ювілярам, дипломи кандидата та доктора наук, а також привітав присутніх зі святом Водохреща.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Геруш ознайомив членів Вченої ради з проектом Правил призначення академічних стипендій у Вищому державному навчальному закладі «Буковинський державний медичний університет», які розроблено згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»; № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»; № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення». Відповідно до чинної нормативної бази вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, згідно з рейтингом успішності. Під час засідання був представлений і обговорений порядок формування рейтингу студентів. В обговоренні даного питання взяв участь Віктор Романчук, Голова Студентської ради, який відзначив, що при формуванні проекту було враховано всі побажання і зауваження активістів студентського самоврядування університету.

З 1 січня поточного року академічна стипендія студента складає 1100 гривень, академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні – 1600 гривень.

Правила призначення академічних стипендій у Вищому державному навчальному закладі «Буковинський державний медичний університет» затверджено Вченою радою одноголосно.

Також під час засідання було розглянуто і затверджено Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання Вищому державному навчальному закладі «Буковинський державний медичний університет».

З врахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у встановленому порядку, Вчена рада БДМУ визначила Ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю у розмірі 40 % від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням.