Видатний діяч українського національного відродження в Галичині

Під час заходу
Куратором Панімарчук О.І. на кафедрі медичної та фармацевтичної хімії була проведена пізнавальна година «Національне відродження в Галичині» зі студентами ІІ курсу (1, 2, 6 груп), присвячена 240 років від народження Івана Могильницького українського культурно-освітнього діяча на західно-українських землях.
 
На початку ХІХ ст після майже 450-літнього польського поневолення галицькі українці опинилися перед серйозною загрозою втрати національної ідентичності. Адже на грані зникнення опинилася українська (руська) мова, фактично не було національної світської інтелігенції та шкіл. За словами І. Франка, “при руській мові, при руській народності лишалися тільки прості хлопи і вбогі та маловчені сільські священики”.
 
Активну культурно-просвітницьку діяльність в Галичині розгорнули діячі греко- католицької церкви, серед них отець Іван Могильницький (1778–1831 pp.).
 
Народився І. Могильницький 19 серпня 1778 р. у селі Улюч Сяноцького повіту (нині територія Польщі, Лемківщина) в сім’ї греко-католицького священика. Закінчив місцеву парафіяльну школу, гімназію у Перемишлі, богословський факультет Львівського університету (1800 р.). В 1800 р. одружився з Анною Марцінкевич (шлюб був бездітним). Після одруження і висвячення виконував душпастирську роботу парафіяльного священика у селі Дроздовичі упродовж 1801–1814 рр. та одночасно з 1807 р. нижанковицького декана (тепер Старосамбірський р-н, Львівська область). Вдало поєднував її з освітньою діяльністю: створював 410 народних парафіяльних однокласних шкіл з українською мовою навчання, заохочував сільських дітей до навчання, фінансово підтримував учнів із незаможних родин. І що не менш важливо, першим у галицькій греко-католицькій церковній провінції виголошував проповіді українською народною мовою.
 
Для шкіл І. Могильницький підготував і опублікував багато підручників: “Граматика” (перша на Галичині, яка перевидавалась до 1910 року), “Буквар славено-руського язика”, “Наука християнська”, “Катехизм малий”, “Правила школьнії”, “Логіческія наставленія”. Причому вони були написані вперше зрозумілою на той час українською народною мовою. З метою вирішення гострої проблеми підготовки вчительських кадрів за ініціативою І. Могильницького в Перемишлі у 1817 р. був створений і очолений перший у Галичині дяко-вчительський інститут.
 
Ректор І. Могильницький в інституті започаткував викладання предмету «Руській правопис», що забезпечило поширення шкільної освіти українською мовою. Разом з митрополитом М. Левицьким домагався у 1818 р. видання урядового декрету щодо запровадження викладання у народних школах Східної Галичини українською мовою. Все це, безумовно, мало важливе значення для формування національної свідомості, поширення грамотності серед галичан.
 
Першим ґрунтовим науковим дослідженням української мови в Галичині стали його праці “Грамматика язика славено-руського” і “Відомість о руськім язиці”. Вивчивши і проаналізувавши багато відповідних джерел, І. Могильницький прийшов до таких основних наукових висновків: українська мова – це окрема слов'янська мова як на заході, так і сході України. Нею розмовляють українці, які становлять один народ, одну націю із власною самобутньою історією та культурою.
 
У 1816 р. у Перемишлі створив першу офіційну українську громадську просвітню організацію – Товариство галицьких греко-католицьких священиків. Написав статут цього товариства та домагався його затвердження австрійським урядом у Відні.
 
І. Могильницький у 1817 був обраний послом Галицького крайового сейму. Цісарським дипломом від 30 липня 1818 р. за просвітницьку та духовну діяльність австрійський уряд відзначив його шляхетським званням із предикатом "Ritter von" і наданням герба "Mogilnicki II".
 
Помер І. Могильницький під час епідемії холери 24 червня 1831 р. Похований на головному цвинтарі Перемишля.
 
Згідно з заповітом, свій маєток призначив на стипендії для учнів місцевої гімназії – священицьким синам з незаможних родин й сиротам, які призначалися щороку, поклавши початок фундації імені Івана Могильницького.
 
Метою заходу було розповісти студентам про видатного діяча українського національного відродження першої третини ХІХ ст., який належить до тих релігійних діячів, які своєю подвижницькою працею наближали Самостійну Україну.
Четвер, 19 квітня 2018