Сучасне навчання студентів медиків у БДМУ

Буковинський державний медичний університет
Симуляційне навчання є однією з сучасних методик практичної підготовки студентів медичних навчальних закладів освіти, заснована на реалістичному моделюванні чи імітації клінічної ситуації. Оволодіння та відпрацювання навичок під час занять дозволяє ґрунтовніше підготувати студента до подальшої самостійної діяльності, порівняно з теоретичним розбором клінічної ситуації.
 
До основних симуляторів, що використовуються у медичній освіті та в навчально-тренінговому центрі симуляційної медицини БДМУ зокрема, відносяться манекени та фантоми, комп’ютеризовані манекени та екранні стимулятори, тренажери, стандартизовані пацієнти, навчальні сценарії тощо.
 
«Симуляційне заняття розподіляється на декілька етапів: первинна оцінка знань студентів, теоретичний розгляд навички, симуляційний тренінг, дебрифінг, заключне тестування та анонімне анкетування. Для об’єктивної оцінки окремої навички чи клінічного сценарію розроблено контрольний лист (чек-лист). Практичний тренінг дає можливість студентам відпрацювати алгоритм дій в конкретній клінічній ситуації; оптимізувати командну роботу та чітко розподіляти обов’язки в команді», – розповідає керівник навчально-тренінгового центру симуляційної медицини Віталій Смандич.
 
Під час симуляційного навчання використовуються наступні методи: віртуальна операційна; стандартизований пацієнт; використання манекенів високого рівня реалістичності; міждисциплінарний тренінг та командний тренінг.
 
«Використання стандартизованого пацієнта як одного з методів навчання дозволяє відпрацювати одночасно декілька важливих навичок: збір анамнезу життя та захворювання, збір скарг, розробка алгоритму діагностики, аналіз отриманих результатів обстеження та призначення відповідного лікування. Роль пацієнтів можуть грати студенти.
 
Саме з цією метою в Центрі симуляційної медицини БДМУ створено гурток. Студенти-гуртківці отримують необхідні навички та знання для подальшої ролі тьюторів. Тьютори, попередньо ознайомлені зі сценарієм, де описаний стан їхнього здоров’я, скарги та дані анамнезу, залучаються до складання студентами іспиту в якості стандартизованих  пацієнтів.
 
На сьогодні стандартизований пацієнт є одним із найпоширеніших методів симуляційного навчання, який впроваджений у більшості університетських навчальних програм у світі» – знайомить ближче з діяльністю центру симуляційної медицини асистент Людмила Хлуновська.
 
Симуляція високого рівня реалістичності з залученням комп’ютеризованого манекена (дорослої людини, новонародженого, породіллі тощо) дає змогу моделювати різноманітні ситуації, робити його вузькоспеціалізованим або мультидисциплінарним, забезпечуючи взаємодію фахівців різного профілю (лікар-медсестра, акушер-неонатолог, хірург-анестезіолог тощо).
 
Фахівці центру відзначають, що надзвичайно важливою частиною симуляційного навчання є дебрифінг – обговорення після виконання навички.
 
Мета дебрифінгу – змусити студентів підійти до розв’язання проблеми з різних точок зору і тим самим дати їм більше можливостей для вибору дій. Він побудований так, щоб учасники приділили більше уваги ключовим питанням і визначили причинно-наслідковий зв’язок подій.
 
Таким чином, навчально-тренінговий центр стимуляційної медицини БДМУ це освітній підрозділ університету, оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням для забезпечення ефективного практично – спрямованого навчання студентів та безперервного професійного розвитку лікарів.