Сучасні аспекти лікування та профілактики серцевої недостатності

Сучасні аспекти лікування та профілактики серцевої недостатності
Асоціацією кардіологів Чернівецької області 30 жовтня проведено науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти лікування та профілактики серцевої недостатності».
 
 Актуальною проблемою сучасної медицини є захворювання серцево-судинної системи. Соціальні наслідки у вигляді смертності, тимчасової, або постійної втрати працездатності актуальні для всіх країн світу.
 Перед лікарями-кардіологами міста та області з доповіддю виступив д. мед. н., професор Леонід Георгійович Воронков, керівник відділу серцевої недостатності Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско» НАМН України, президент Української Асоціації спеціалістів з серцевої недостатності.  Неабияке зацікавлення у слухачів викликали новітні рекомендації з лікування та профілактики серцевої недостатності, котрі впроваджуються у Європейському Союзі та готуються до впровадження в Україні.
 Жвавий інтерес у практичних лікарів викликала доповідь д.мед.н., професора, завідувача кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету Віктора Корнійовича Тащука про практичне застосування рекомендацій та тактику дії клініцистів.
 У роботі науково-практичної конференції взяли участь співробітники кафедри внутрішньої медицини ФР та СМ БДМУ, лікарі Обласного клінічного кардіологічного диспансеру, кардіологічних відділень поліклінік та лікарень міста і області.