Студенти-медсестри здають випускні іспити

Студенти-медсестри здають випускні іспити

Екзаменаційна комісія продовжує роботу по прийому випускних іспитів у студентів спеціальності "Сестринська справа"
(ОКР - молодший спеціаліст). 08 червня на кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти студенти складали практично-орієнтований випускний іспит. Головою екзаменаційної комісії призначено к.мед.н., доцента Плегуцу Олександра Матвійовича - заступника головного лікаря з контролю якості діагностики та лікування ОКУ '' Лікарня швидкої медичної допомоги-Університетська лікарня''. До складу комісії увійшли: директор коледжу БДМУ- Грачова Тамара Іванівна, заступник директора коледжу БДМУ з навчальної роботи Гродецький Валентин Корнелійович та представники 6 випускаючих кафедр.

У цьому році випускний іспит складали 55 студентів зі спеціальності "Сестринська справа". Згідно навчального плану студенти складали випускний практично-орієнтований іспит упродовж одного дня, який передбачав демонстрацію студентами рішення практичних завдань з наступних навчальних дисциплін:

- медсестринство у внутрішній медицині;

- медсестринство в хірургії;

- медсестринство в педіатрії;

- медсестринство в акушерстві та гінекології;

- медсестринство при інфекційних хворобах;

- основи охорони праці та охорона праці в галузі.

Кожний білет містив 5 завдань (по одному питанню з кожної дисципліни).

По завершенню іспиту голова екзаменаційної комісії Плегуца Олександр Матвійович відмітив високий рівень засвоєння як теоретичних знань, так і практичних навичок з усіх дисциплін. Випускники 2016р. долали останній і найвідповідальніший рубіж на шляху до оволодіння фахом медична сестра.