Школа молодого викладача БДМУ

Школа молодого викладача БДМУ

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб відбулося відкрите заняття для слухачів Школи молодого викладача.

24 квітня 207 року доцент кафедри Павлюкович Наталія провела відкрите заняття англійською мовою для слухачів Школи молодого викладача на тему «Професійні інтоксикації» зі студентами 41 групи 5 курсу медичного факультету №3.

Слухачі, як і студенти, мали можливість ознайомитися з особливостями клінічної картини, діагностики та антидотної терапій отруєнь, які зустрічаються в клініці професійних хвороб та в побуті (сатурнізм, меркуріалізм, інтоксикація ароматичними вуглеводнями, чадним газо тощо).

Для кращого розуміння теоретичних та практичних аспектів матеріалу, що обговорювався, було використано значну кількість навчально-наочних засобів (навчальні таблиці, фотоілюстративний матеріал, у тому числі із застосуванням комп’ютерних форм навчання). Для оцінки вихідного та заключного рівня знань студентам були запропоновані тестові завдання з бази тестів ліцензійного іспиту «Крок-2. Medicine», клінічні ситуаційні задачі, навчальні історії хвороб. Заняття викликало зацікавленість аудиторії та супроводжувалося жвавою дискусією, обговоренням клінічних випадків гострих та хронічних інтоксикацій професійного генезу.

В ході заняття слухачі «Школи молодого викладача» ознайомилися з методиками засвоєння матеріалу, що були використані в ході проведення заняття, зокрема:

проблемно-пошуковий метод, коли вчитель створює проблемну ситуацію, організовує колективне обговорення можливих підходів та шляхів її розв’язання, що дає змогу узагальнити раніше отримані знання, відшукати причини явищ, висловити припущення щодо їх виникнення;

кейсовий метод, заснований на окресленні викладачем певної клінічної ситуації та має на меті навчити на прикладі конкретної ситуації (кейса) груповому аналізу проблеми і самостійному прийняттю рішень;

метод ігрової дискусії – використовується для виявлення відмінностей у розумінні питання, встановлення істини шляхом активного обговорення, вміння досягти консенсусу в колективі, набуття навичок роботи в команді.

 

Галерея зображень: 
Школа молодого викладача БДМУ
Школа молодого викладача БДМУ
Школа молодого викладача БДМУ
Школа молодого викладача БДМУ
Школа молодого викладача БДМУ