Просвітницько-профілактична робота серед школярів

Просвітницько-профілактична робота серед школярів

Здоров’я є інтегральною характеристикою особистості і визначає якість життя. Сьогодні в Україні фіксують високий рівень захворюваності населення, особливо серед дітей і підлітків. Зокрема, за період навчання у школі кількість здорових дітей з першого до одинадцятого класу зменшується у 3-4 рази. Тому збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування духовних потреб і навичок здорового способу життя є пріоритетними напрямами розвитку суспільства.

Як же забезпечити здоров’я дітей? Як понизити вірогідність розвитку різних захворювань і прищепити любов до здорового способу життя? Один з методів – це надання інформації, навчання прийомам і навичкам здорового способу життя, виховання в дусі безумовного пріоритету цінностей індивідуального і громадського здоров’я в усіх його проявах, сферах, рівнях. Проведення викладачами БДМУ санітарно-просвітницьких занять з різної тематики серед школярів є однією з основних ланок профілактичної роботи.

11 квітня проведено урок “Основи здоров’я” в 1-му класі ЗОСШ № 11 Наталією Васильєвою, доцентом кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології БДМУ.