Професор В. Вертелецький прочитав лекції для викладачів і студентів БДМУ

Професор В. Вертелецький прочитав лекції для викладачів і студентів БДМУ

25 березня у Буковинському державному медичному університеті професор Володимир Вертелецький прочитав лекції «Чорнобиль та здоров'я дітей: 29 років після катастрофи» та «Уроджені вади розвитку» для викладачів, інтернів та студентів.

На лекціях акцентувалася увага на тератогенних чинниках, особливе місце серед яких займає радіація. Також аудиторія мала можливість ознайомитися зі специфікою вивчення медичної генетики за допомогою наукових фільмів. Окрім того, було проведено круглий стіл «Перспектива міжнародної співпраці у напрямку тератогенезу та мутагенезу» з представниками БДМУ та Департаменту охорони здоров'я ЧОДА. Володимир Вертелецький - член Академії педіатрії та медичної генетики США, почесний член Національної академії наук України, член Національної академії медицини Аргентини, почесний професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького та Національного університету «Києво-Могилянська академія». Професор Вертелецький проводить велику науково-організаційну діяльність на нових напрямках медичної науки, засновник багатьох наукових медичних товариств і асоціацій. Один із засновників (1975) і президент (1978-1982) американської Асоціації дерматогліфіки, Південної групи генетики (1978); латиноамериканського Товариства генетики людини (1990), американо-української медичної наукової групи (1991-1992), Української асоціації “Комп'ютерна медицина” (1992), іспано-американської біомедичної Асоціації (1997-1999). Він генеральний секретар і скарбник Всесвітнього альянсу організацій по профілактиці уроджених дефектів (з 1995), член Правління Фонду «Діти Чорнобиля» (2006). Володимир Вертелецький - автор понад 255 наукових статей і монографій. Він вніс великий вклад у розвиток медичної інформатики і медичної генетики в Україні. Це один із засновників Української асоціації «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ), сприяв вступу УАКМ у Міжнародну Асоціацію медичної інформатики (IMIA). У 1995 р. обраний Почесним членом УАКМ, з 2004 р. входить до складу редколегії журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина». Володимир Вертелецький ініціатор і керівник американо-української програми з профілактики уроджених вад розвитку. У 2003 році за великий вклад в медичну науку і практичне впровадження досягнень медичної генетики він обраний у Національну академію наук України. Професор Вертелецький один із засновників ОМНІ-мережі в Україні. Міжнародний благодійний фонд "ОМНІ-мережа для дітей" (ОМНІ-Мережа) – це неприбуткова міжнародна громадська організація, зареєстрована Міністерством юстиції України 30 грудня 2004 року. Основні Програми ОМНІ-мережі: Підтримка системи моніторингу уроджених вад розвитку за міжнародними стандартами. Раннє виявлення і дослідження факторів ризику порушень фетального алкогольного спектру в Україні. Сприяння медичній освіті та науковим дослідженням.

ОМНІ-мережа надає підтримку у здійсненні моніторингу уроджених вад розвитку за міжнародними стандартами у трьох областях України (Волинській, Рівненській та Хмельницькій). Результатом цієї діяльності є членство Програми запобігання уродженим вадам розвитку ОМНІ-мережі у Міжнародній Палаті систем моніторингу і досліджень уроджених вад (International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems - ICBDSR) та Європейській організації систем моніторину уроджених вад розвитку (УВР) - ЄВРОКАТ (EUROCAT). Аналіз даних, що проводиться за методологією ЄВРОКАТ та ICBDSR дозволяє контролювати їх повноту і якість, відслідковувати частоти УВР, а також знаходити контрасти в їх пропорціях. Крім того, у трьох областях у співпраці з управліннями охорони здоров‘я створено популяційні реєстри новонароджених дітей за міжнародними стандартами. Система збору популяційних даних про новонароджених і отримані за її допомогою дані забезпечують основу для оцінки різних медичних програм у сфері охорони здоров’я матері і дитини. ОМНІ-мережа сприяє дослідженням, щоб поглибити розуміння впливу алкоголю під час вагітності на розвиток дітей, а також покращити діагностику і запобігання порушенням фетального алкогольного спектру, розробляти стратегії щодо раннього втручання і лікування.

ОМНІ-мережа співпрацює з адміністраціями і закладами охорони здоров’я, медичними університетами, медичними бібліотеками та іншими державними і громадськими організаціями з метою покращення обізнаності медичних працівників і населення про можливості діагностики, лікування і запобігання уродженим вадам розвитку. Серед пріоритетів є - сприяння адміністраціям і закладам охорони здоров’я з таких питань: розробка і впровадження науково-дослідницьких і клінічних програм з діагностики уроджених вад та порушень розвитку; профілактика уроджених вад та порушень розвитку у дітей; розробка і впровадження освітніх програм, методик раннього втручання; розвиток телемедицини з метою налагодження тісних взаємозв'язків фахівців на місцях з національними та міжнародними спеціалістами; надання допомоги у забезпеченні доступу до електронних джерел інформації з медичної генетики і тератології для спеціалістів в галузі охорони здоров’я; для сімей з хворими дітьми та громадськості з питань діагностики, лікування та запобігання уродженим вадам розвитку (УВР); встановлення зв'язків з національними та міжнародними партнерами, які зацікавлені у вирішенні питань діагностики, лікування і профілактики уроджених вад і порушень розвитку у дітей, зокрема, з академічними структурами в Україні та за її межами. На даний час ОМНІ-мережа представлена ОМНІ-центрами в містах Рівне, Луцьк, Хмельницький. Вони знаходяться на базі обласних медичних закладів (обласних дитячих лікарень, лікувально-діагностичного центру, перинатального центру) і є органічно інтегрованими у їх структуру компонентом. У Львові ОМНІ-центр організований на кафедрі педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету. Всі ОМНІ-центри об’єднані в мережу, що дає змогу обмінюватись ресурсами, навіть знаходячись в різних регіонах України, підвищити ефективність обміну інформацією. ОМНІ-центр – це інформаційно-ресурсний центр, який надає можливості доступу до сучасної інформації (як на паперових, так і електронних носіях) про розвиток дітей, діагностику, лікування і профілактику ВВР, має засоби для проведення телекомунікацій, навчальних та освітніх заходів. Користувачі ОМНІ-мережі мають доступ до численних баз даних і електронних ресурсів про уроджені вади, одним з яких є інтернет-сайт "I.B.I.S. - International Birth Defects Information Systems" ("Уроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи"). Члени та партнери ОМНІ-мережі наповнюють матеріалами і підтримують функціонування української частини сайту I.B.I.S.