Підсумкова атестація випускників медичного факультету №3

Буковинський державний медичний університет
У ВДНЗ України “Буковинский державний медичний університет” розпочалася підсумкова атестація випускників із числа іноземних громадян 2020 року. У цьому році їх налічується 185 осіб із 7-ми країн світу: Індії, Йорданії, Гани, Польщі, Греції, Лівії та Марокко.
 
Із 18 травня 2020 року розпочалася заключна перевірка рівня практичної підготовки цьогорічних випускників із числа іноземних громадян медичного факультету №3 у вигляді комплексних практично-орієнтованих іспитів з акушерства та гінекології, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, гігієни та організації охорони здоров’я, внутрішньої медицини, хірургічних хвороб із дитячими хірургічними хворобами.
 
Необхідно відмітити, що цьогорічні іноземні студенти-випускники почали складати вказані іспити в особливих умовах дистанційної освіти із залученням усіх передових і доступних технологій симуляційно-тренінгового навчання. Окрім використання методики стандартизованого пацієнта, клінічних ситуаційних завдань із розширеними графічними функціями, навчальною частиною з відділом технічних засобів навчання спільно з деканатами медичних факультетів підготовлено унікальне програмно-технічне забезпечення випускних іспитів, яке дозволяє у повному обсязі оцінити увесь спектр практичних навичок і вмінь, якими має володіти майбутній лікар.
 
Вказане програмно-технологічне забезпечення функціонує у вигляді окремого модульного блоку, що включений в оновлену версію електронного журналу успішності університету (eznew.bsmu.edu.ua) та інтегроване з програмою Hangs out Meet на платформі Google.
 
Громадяни іноземних країн демонструють свої практичні навички і вміння щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення диференційної діагностики різноманітних хвороб та їх лікування в акушерстві, гінекології та педіатрії, розв’язуванні складних ситуаційних завдань із гігієни та організації охорони здоров’я тощо.