Основні аспекти викладання навчальних дисциплін мовознавчого спрямування у вишах медичного профілю

Основні аспекти викладання навчальних дисциплін мовознавчого спрямування у вишах медичного профілю

21 березня 2017 року відбулася семінар-нарада завідувачів кафедр української мови ДВНЗ медичного та фармацевтичного напряму.

Темою семінару стало питання -  «Змістове наповнення програм та забезпечення навчального процесу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» та вибіркових мовних дисциплін».

Організаторами наради виступили співробітники кафедри українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) з підготовки фахівців спеціальностей фармацевтичного напрямку, та співробітники кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету (м. Івано-Франківськ), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з підготовки фахівців спеціальностей медичного напрямку.

Від Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» участь в нараді взяли участь завідувач кафедри суспільних наук та українознавства професор Мойсей А.А., доценти Шутак Л.Б., Навчук Г.В., старший викладач Вилка Л.Я.

Під час семінару обговорювалися  питання щодо проблем мовної підготовки іноземних студентів; йшлося також про змістове наповнення та удосконалення програм із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» і вибіркових мовних дисциплін; методичне забезпечення викладання української мови для іноземних громадян; зміст, структуру та методичне забезпечення елективних курсів, що викладаються нині у вишах України медичного та фармацевтичного профілю.

Особливу увагу звернено на викладання фахової мови у світлі нових мовних законопроектів; значення гуманітарних дисциплін в системі фахової підготовки студентів фармацевтичного та медичного напрямів; особливості формування реєстру вибіркових дисциплін, здатних забезпечувати  мовно-комунікативні компетенції майбутніх фахівців фармацевтичного та медичного профілів. Фахівці різних навчальних закладів поділилися досвідом упровадження інформаційних та ІТ-технологій у процес викладання мовних дисциплін; особливостями тьюторського забезпечення дистанційних курсів; досвідом розробки і впровадження дистанційних курсів; особливостями формування комунікаційних умінь і навичок у здобувачів медичної та фармацевтичної освіти з урахування міжпредметної інтеграції при викладанні курсів «Українська мова за професійним спрямуванням» і «Українська мова як іноземна» та вибіркових дисциплін.

У ході наради було прийнять низку рішень, які пропонуватимуться для розгляду ЦМК МОЗ України для подальшого вдосконалення викладання навчальних дисциплін мовознавчого спрямування у вишах медичного профілю.

 

Галерея зображень: 
Основні аспекти викладання навчальних дисциплін мовознавчого спрямування у вишах медичного профілю
Основні аспекти викладання навчальних дисциплін мовознавчого спрямування у вишах медичного профілю