Гострий коронарний синдром

Гострий коронарний синдром
У КМУ «Міська поліклініка №1» 24 вересня була проведена лікарська науково-практична конференція «Гострий коронарний синдром» (ГКС). Організаторами виступили кафедра сімейної медицини БДМУ та відділення профілактики (зав. – Власик Л.Й.) КМУ МП №1. 
 
На конференції були присутні дільничні терапевти, вузькі фахівці поліклініки. У своїй доповіді професор Білецький С.В. ознайомив лікарів з основними положеннями клініки та діагностики гострого коронарного синдрому (нестабільна стенокардія, не Q-інфаркт міокарда, Q-інфаркт міокарда). Особлива увага була приділена невідкладній допомозі на догоспітальному етапі при ГКС у зв’язку з уведенням у медичну практику Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST». Протокол затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України № 455 від 02.07.2014 р. До складу мультидисциплінарної робочої групи даного протоколу входить професор кафедри сімейної медицини БДМУ С.В.Білецький. Рецензував адаптовану клінічну настанову щодо лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання БДМУ професор Тащук В.К.