Фахівці БДМУ поглибили знання сімейних лікарів про захворювання суглобів

Фахівці БДМУ поглибили знання сімейних лікарів про захворювання суглобів

17 червня 2014 року в приміщенні Палацу «Академічний» Асоціацією сімейних лікарів Чернівецької області сумісно з Департаментом охорони здоров’я Чернівецької ОДА було проведено науково-практичну конференцію «Суглобовий синдром у практиці сімейного лікаря». Її мета – підвищення рівня знань лікарів загальної практики – сімейної медицини області.

 

У практиці сімейного лікаря хворі із суглобовим больовим синдромом зустрічаються достатньо часто. В Україні в загальній структурі захворюваності дана патологія займає третє місце після органів кровообігу і травлення, а в структурі первинної інвалідності – друге місце. У кожного п’ятого пацієнта, що звертається за медичною допомогою до лікаря загальної практики, має місце суглобовий синдром різного ступеня вираженості. Доповідь Лариси Волошиної доцента кафедри внутрішньої медицини була присвячена сучасним аспектам діагностики та лікування захворювань суглобів. «Своєчасна і правильна інтерпретація суглобового синдрому та адекватна терапія часто визначає прогноз і перебіг захворювання, якість життя пацієнта, збереження його фізичної активності», – підкреслює Лариса Олександрівна.

Зацікавлення у слухачів викликала доповідь Ігора Циркоти асистента кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії «Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта в практиці сімейного лікаря». Як відомо, дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта розглядаються в широкому плані в межах загальної проблеми ураження хрящової тканини суглобів – остеоартрозу, що є головною причиною втрати працездатності людей літнього віку. Дистрофічний процес може уражати вибірково різні елементи хребетного рухового сегмента (тіла, диск, суглоби, зв’язки), локалізуватися переважно в тому або іншому відділі хребта, викликаючи відносно специфічні неврологічні синдроми. «Лікування вертеброгенних захворювань є складним завданням, що вимагає глибоких знань патогенезу, клінічних проявів хвороби», – зазначає Ігор Михайлович.

На конференції заслухано доповідь Лариси Сидорчук професора кафедри сімейної медицини «Остеопороз: метаболічні аспекти лікування». Остеопороз називають епідемією 21-го століття, що зумовлено його високою поширеністю, яка неухильно зростає. Немає жодної раси, нації, етнічної групи або країни, в якій би не зустрічався остеопороз. «Лікування остеопорозу є складним завданням. З одного боку це зумовлено багатофакторністю його патогенезу та прогресуючим перебігом, з іншого – прихованим початком та розгортанням повної клінічної картини лише за появи ускладнень», – наголошує Лариса Петрівна.

Загалом в роботі науково-практичної конференції взяли участь 178 лікарів Чернівецької області.