Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції

Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції

У листопаді викладачі, студенти та працівники відділу технічних засобів навчання БДМУ взяли участь у науково-практичному консультаційному тренінгу-семінарі «Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції».

За умови стрімкості зміни освітніх послуг, їх складності та невпевненості споживача в перевагах того чи іншого вищого начального закладу підвищується актуальність ознайомлення з основами концепції брендингу в освітній сфері, створення дієвих практичних розробок щодо виявлення та підвищення резерву освітнього потенціалу методом упровадження ефективних інноваційних технологій.

Бренд вищого навчального закладу – це не тільки його торгова марка, яка
об’єднує назву, логотип (тобто графічне зображення) і звукові символи установи і освітніх послуг. Дане поняття стосовно освітньої установи вважається більш широким і багатогранним, оскільки поєднує додатково сам продукт (освітню послугу) і всі її відмінні характеристики, вірогідні очікування та асоціації, які сприймаються споживачем освітніх послуг і приписуються ними освітніх послуг, інформацію про споживача таких послуг, перелік певних переваг і пріоритетів.

Процес створення бренду ВНЗ передбачає залучення практично всіх співробітників закладу від технічного персоналу, студентів, професорсько-викладацького складу до керівника університету, протягом всього процесу від аналізу до просування його в зовнішньому середовищі.

Ведучі тренінгу д.е.н. Галина Студінська та професор Володимир Студінський з багатим практичним досвідом у сфері маркетингу та бренду розкрили структуру та основні напрямки, переваги та недоліки брендування. Знання та енергія тренерів мотивують до захоплення своєїю діяльністю.

Ефективний бренд ВНЗ забезпечує допомагає абітурієнтам та їхнім батькам зробити свій вибір виваженим та правильним, а головне, комфортним та результативним, а також додає освітній установі впевненості у майбутньому завдяки стабілізації усіх бізнес-потоків, мінімізації ймовірних фінансових та інших ризиків і витрат на розроблення та подальше впровадження нових проектів.

У тренінгу-семінарі брали участь: помічниця ректора з іміджевої політики БДМУ, доцентка Інга Єременчук; співробітники кафедри психології та філософії доцентка Марина Тимофієва, доцентка Олеся Павлюк, ст. викладачка Любов Любіна, викладачка Вікторія Осипенко; співробітники кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб доцентки Оксана Оліник, Яна Телекі; працівники відділу технічних засобів навчання БДМУ Олександр Мельничук, Світлана Чобанюк; студенти 5 курсу Роман Огороднік та Юлія Мороз.

Галерея зображень: 
Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції
Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції
Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції