Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

НАУКОВЕ ВИДАННЯ. До 70-річчя з дня заснування Буковинського державного медичного університету кафедрою суспільних наук та українознавства у 2013 році було засновано науковий журнал “Актуальні питання суспільних наук та історії медицини”. Головами редколегії є ректор БДМУ, професор Тарас Бойчук, заступник головного редактора – Антоній Мойсей в. о. завідувача кафедри суспільних наук та українознавства. Відповідальні секретарі – Марта Максимюк., Юлія Руснак, Лілія Роман викладачі кафедри суспільних наук та українознавства.

“Таке видання є вимогою часу, адже у сучасному суспільстві важливим є не лише фаховість, а й духовність лікаря, його гуманітарна освіта. Це важливий крок у подальшій співпраці між медичними та класичними вищими навчальними закладами” – як зауважив ректор БДМУ професор Тарас Бойчук.

Вже у травні 2014 року вийшов друком перший номер журналу. У першому номері є вітальне слово головного редактора професора Тараса Бойчука, 15 статей, рецензії на монографії, а також відомості про авторів.

Журнал охоплює 6 тематичних секцій, зокрема: історичні науки, філософія, психологія, мовознавство, літературознавство й історія медицини. За сферою розповсюдження та географією редакційної ради (21 доктор наук, 2 кандидати наук) і авторів публікацій, журнал є міжнародним виданням.

Головний редактор, редакційна рада, а також вся команда науковців, які працювали над випуском першого номеру журналу “Актуальні питання суспільних наук та історії медицини”, висловлюють свої сподівання, що пропоноване наукове видання стане надійною платформою для фахових дискусій, обміну думками, публікацією матеріалів з широкого кола гуманітарних питань і запрошують до перспективної співпраці науковців-співробітників вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів, академічних інститутів і культурних установ.