“Круглий стіл” на кафедрі педіатрії та медичної генетики

“Круглий стіл” на кафедрі педіатрії та медичної генетики

Під час проведення круглого столу, присвяченого 70-річчю Буковинського державного медичного університету, студентів ознайомлено з історією кафедри педіатрії та медичної генетики.

У процесі спілкування студентів зацікавили наукові здобутки кафедри.

  Багато запитань стосувалися можливостей виконання генетичних досліджень, які були проведені науковцями кафедри. Цікавила студентів і ефективність схем діагностики та лікування, запропонованих та запатентованих співробітниками кафедрами в ході проведених науково-дослідних робіт.

Співробітники кафедри проводять консультативно-лікувальну роботу в базовій лікарні та лікувальних закладах районів області. Майже кожен із співробітників кафедри має другу суміжну спеціалізацію, окрім педіатрії (з дитячої гастроентерології, медичної генетики, дитячої кардіології, функціональної діагностики, дитячої ендокринології, анестезіології), що дозволяє всебічно обстежити пацієнта та, за необхідністю, надати кваліфіковану допомогу.

Під час бесіди виявлено доброзичливе ставлення студентів до колективу кафедри, професіоналізм та гуманність викладачів.

У процесі дискусії зі студентами обговорені перспективи подальшої роботи кафедри педіатрії та медичної генетики, які полягають у підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу, забезпеченні достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання педіатрії та медичної генетики; використанні у навчальному процесі новітніх інноваційних та інформаційних технологій, інтерактивних методів і засобів навчання; розвитку потенційних здібностей майбутніх дослідників у студентів та підготовці конкурентоспроможних фахівців.

Матеріал підготувала: асистент кафедри педіатрії та медичної генетики Наталія Підвисоцька