«Домбровські хімічні читання» знову у Чернівцях

«Домбровські хімічні читання» знову у Чернівцях

22-25 вересня БДМУ разом з ЧНУ імені Юрія Федьковича приймали учасників VІ Української конференції «Домбровські хімічні читання-2015». Особливостями цьогорічної конференції є те, що крім наукової секції «Актуальні проблеми синтезу, структури та реакційної здатності органічних і елементоорганічних сполук», активно почала працювати методична секція «Сучасні тенденції викладання органічної хімії у вищій школі», засідання якої відбулося на кафедрі медичної та фармацевтичної хімії нашого університету. До оргкомітету було подано 135 заявок на участь у конференції. У конференції безпосередньо взяло участь 64 науковці, з них – 1 член-кореспонденти НАН України, 11 докторів наук та 39 кандидатів наук з 26 наукових установ та навчальних закладів. Заслухано 34 усних та представлено 53 стендових доповіді, зокрема з напрямку «Актуальні проблеми синтезу, структури і реакційної здатності органічних та елементоорганічних сполук»» – 29 усних та 49 стендових доповідей; з напрямку «Сучасні тенденції викладання органічної хімії у вищій школі» – 5 усних та 4 стендові доповіді.

Наукова робота хіміків-органіків БДМУ була представлена в усній доповіді доцента кафедри медичної та фармацевтичної хімії Аліни Грозав, методична – рядом доповідей співробітників кафедри (доц. Перепелиця О., доц. Чорноус В., ас. Панасенко Н., ас. Кропельницька Ю.) Учасники відзначили високий рівень організації та проведення конференції, теплу, доброзичливу атмосферу і висловили подяку організаторам. Історичні відомості.

Андрій Володимирович Домбровський – відомий український вчений, хімік-органік, автор ряду національних підручників з органічної хімії, народився 10 грудня 1912 року в селі Заріччя Пирятинського повіту Полтавської губернії. У 1929 році А.В. Домбровський закінчив семирічну школу в Пирятині і вступив до Харківського хіміко-технологічного технікуму, по закінченню якого в 1932 році був направлений на роботу в м. Павлоград на завод №55 Міністерства боєприпасів. В 1935 році вступив до Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова на хімічний факультет, який закінчив у 1941 році, отримавши спеціальність хіміка-органіка. У липні молодшого лейтенанта Домбровського А.В. мобілізували в діючу Армію і направили на фронт.

У жовтні 1945 року був демобілізований з лав армії. В листопаді цього ж року був прийнятий на роботу у Вінницький медичний інститут на посаду асистента кафедри біохімії. За сумісництвом займав у цьому ж інституті посаду заступника декана по учбовій роботі.

У 1946 році здійснюється заповітна мрія Андрія Володимировича – він вступив до аспірантури хімічного факультета Московського університету. Під науковим керівництвом професора А.П. Терентьєва Домбровський виконав і захистив у 1949 році кандидатську дисертацію на тему: "Сульфування ненасичених вуглеводнів". З 1 вересня 1949 року він працював доцентом кафедри органічної хімії Чернівецького державного університету, а із вересня 1954 року по 1975 рік був деканом хімічного факультету.

Андрій Володимирович приймав активну участь у суспільному житті: входив до складу редколегії журналу " Ученые записки ЧГУ", був членом Ради Чернівецького відділення Менделєєвського товариства, членом місцевого комітету державного університету. В 1959 році Андрій Володимирович захищає докторську дисертацію на тему “Реакція галогенарилування та арилування ненасичених сполук ароматичними діазосполуками та її використання в органічному синтезі”. У цьому ж році Домбровському надано вчене звання професора кафедри органічної хімії.

З 1960 року Андрій Володимирович очолює наукову лабораторію при кафедрі органічної хімії, яка стає справжньою науковою, досить численною і талановитою “школою Домбровського”. За період 1946-1976 рр. ним надруковано 206 наукових праць, запатентовано 5 винаходів. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 15 кандидатських дисертацій та виховано 3-х докторів хімічних наук. З 1977 року його педагогічна і наукова діяльність пов'язана з Ніжин-ським державним педагогічним інститутом ім. М.В. Гоголя. 16 років свого надзвичайно плідного життя Домбровський А.В. віддав кафедрі хімії цього відомого на Україні закладу, 15 з яких працював її завідуючим. З 1986 по 1990 рік кафедра хімії НДГО стає осередком проведення Республіканської хімічної олімпіади "Студент і науково-технічний прогрес", а Андрій Володимирович очолював на цей час Республіканське жюрі цієї олімпіади. Праця доктора хімічних наук, професора А.В. Домбровського неодноразово відзначалась на рівні ректорату і Міністерства освіти СРСР та України.

18 червня 1992 року Андрій Володимирович Домбровський пішов з життя, залишивши велику наукову і педагогічну спадщину. Наслідком багаторічної плідної праці Андрія Володимировича стало створення ним своєї школи хіміків-органіків. Власне його учні та співробітники започаткували в 2002 році з нагоди його 90-річчя проведення конференції «Домбровські хімічні читання», яка впродовж останніх 13 років утвердились в місії вагомого Всеукраїнського форуму з органічної хімії і стала найкращою даниною пам’яті Андрію Володимировичу Домбровському.

За останні 13 років конференція відбувалася в містах де жив і працював Андрій Володимирович (2002 р. – м. Ніжин, 2005 р. – м. Чернівці, 2007 р. – м. Тернопіль, 2010 р. – м. Львів, 2012 р. – м. Ніжин, 2015 р. – м.Чернівці). Приємно зауважити, що серед учнів та колег Андрія Володимировича є і співробітники нашого університету (доц. Присяжнюк П.В., доц. Тащук К.Г., ас. Стаднійчук Р.Ф.).