Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ

Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ

13, 15, 20 лютого 2017 року проходила 98 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».

Упродовж роботи 20 тематичних наукових секційних засідань у виступах доповідачів (більше 400 доповідей) знайшли відображення результати 38 тем науково-дослідних робіт, що виконувалися кафедрами університету у 2016 р.; у матеріалах конференції опубліковано 560 тез співробітників університету та практичних лікарів, третину склали публікації англійською мовою.

20 лютого пройшло підсумкове пленарне засідання конференції, яке відкрив ректор БДМУ – професор Тарас Бойчук.

На пленарному засіданні з доповіддю виступили:

доцент кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, к.мед.н., доцент Проняєв Д.В. «Закономірності морфогенезу внутрішніх жіночих статевих органів у перинатальному періоді онтогенезу»;

доцент кафедри акушерства та гінекології, к.мед.н., доцент Бербець А.М. «Шишкоподібна залоза, репродуктивна система та вагітність».

Головуючі секційних засідань підвели підсумки роботи секцій конференції – виступили: завідувач кафедри патологічної анатомії, професор Давиденко І.С., завідувач кафедри дерматовенерології, професор Денисенко О.І. та завідувач кафедри мікробіології та вірусології, професор Дейнека С.Є.

За підсумками роботи 98-ї підсумкової наукової конференції ректор університету, Т.М. Бойчук, вручив дипломи переможцям у номінаціях: асистенту кафедри патологічної анатомії Лазаруку Олександру за наукову роботу на тему: «Дослідження особливостей білків у тканинах протокової карциноми грудної залози» у номінації «Досягнення у галузі фундаментальної медицини»; доценту кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Тетяні за наукову роботу на тему: «Математична модель контрольованості бронхіальної астми у дітей шкільного віку» у номінації «Досягнення у клінічній медицині» та асистенту кафедри фтизіатрії та пульмонології Сем’яніву Ігорю за наукову роботу на тему: «Морфологічні зміни печінки у хворих на хіміорезистентний туберкульоз» у номінації «Перспективний науковий напрямок».

Інформацію підготував: відповідальний секретар конференції, доцент Безрук В.В.

 

Галерея зображень: 
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ
Здобутки науковців університету – підсумки роботи наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ