В БДМУ зареєстровано новий науковий журнал

В БДМУ зареєстровано новий науковий журнал

У Буковинському державному медичному університеті заснований міжнародний науковий журнал “Актуальні питання суспільних наук та історії медицини”, який зареєстрований в Державній реєстраційній службі України (Свідоцтво про державну реєстрацію № 20497-10297P від 27.12.2013 – Серія КВ; ISSN: 2311-9896). Ініціатором заснування часопису виступила кафедра суспільних наук та українознавства.

У міжнародному журналі буде висвітлено широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, транскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо. У науковому журналі особлива увага буде звернена на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, духовну і матеріальну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо.

Видання орієнтоване на співробітників вищих навчальних закладів, академічних інститутів, культурних установ (архівно-музейних установ тощо). Електронний варіант журналу буде доступний для всіх читачів. До редколегії входять доктори наук з-понад 10 країн світу.

З вимогами до написання статей можна ознайомитись на офіційному сайті журналу. Матеріали з позначкою редакція журналу “Актуальні питання суспільних наук та історії медицини” можна надсилати на електронні адреси:snim [at] bsmu [dot] edu [dot] ua">snim [at] bsmu [dot] edu [dot] uaantoniimoisei [at] bsmu [dot] edu [dot] ua">antoniimoisei [at] bsmu [dot] edu [dot] uajulijarusnak [at] rambler [dot] ru.">julijarusnak [at] rambler [dot] ru