Відбувся випуск Школи молодого викладача 2015

Відбувся випуск Школи молодого викладача 2015

У рамках «Школи молодого викладача» впродовж 2014-2015 н.р. магістри, аспіранти і молоді викладачі БДМУ

відвідували лекції та відкриті практичні заняття кращих педагогів університету з метою оволодіння методики викладання навчальних дисциплін різного профілю.

12 червня відбулася заключна атестація, яка показала високий рівень психолого-педагогічної підготовки слухачів школи. Проректор з науково-педагогічної роботи доцент Ігор Геруш урочисто привітав молодих колег та вручив посвідчення про складання заключної атестації.

Підготовка кваліфікованих медичних кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, наділених високими моральними якостями є одним з пріоритетних завдань державної політики щодо розвитку вищої медичної освіти в Україні. Рівень педагогічної майстерності викладача вищої школи є важливим чинником навчально-виховного процесу, він позначається на результатах навчання студентів, на формуванні їх як особистостей. Своєю чергою, розвиток педагогічної майстерності викладача корелює з його ставленням до себе, вимогами до власної діяльності, особистісними якостями. Тому актуальність проблеми якості професійно-педагогічної адаптації молодих викладачів ВНЗ зумовлює здійснення пошуку ефективних технологій і оптимального змісту їхнього навчання у системі післядипломної освіти. У зв’язку з цим основним завданням «Школи молодого викладача» Буковинського державного медичного університету є оволодіння основами педагогіки та психології вищої школи, плануванням, навчально-методичним забезпеченням та організацією навчально-виховного процесу в системі вищої медичної освіти в Україні.

Керівник проекту, проректор з науково-педагогічної роботи Ніна Зорій зазначила, що нове покоління молодих викладачів гідно продовжує славні традиції кращих педагогів-науковців БДМУ.